środa, 12 lutego 2020 09:33

Sękowa. Szukasz zimy? Krzywa zaprasza w niedzielę na narty!

Autor Marzena Gitler
Sękowa. Szukasz zimy? Krzywa zaprasza w niedzielę na narty!

Nadleśnictwo Gorlice oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa zapraszają na IV edycję imprezy rekreacyjno-sportowej w narciarstwie klasycznym Do Upadłego...., który odpowiedni jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych narciarzy, dzieci i dorosłych.

Do pomocy przy organizacji imprezy włączyła się aktywnie Stadnina Koni Huculskich Gładyszów - Regietów, która m.in. ufundowała atrakcyjne nagrody: weekendowe pobyty w Stadninie.

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, ciepły posiłek, gorącą herbatę, kiełbaskę na ognisko - to głównie zasługa jednego ze współorganizatorów - Nadleśnictwa Gorlice.

Impreza jest dostępna dla każdego adepta nart biegowych: najlepsi będą dążyć do poprawienia rekordu trasy, mniej zaawansowani będą próbować zrobić jak najwięcej kółek, dla początkujących wyzwaniem będzie pokonanie jednego, może dwóch okrążeń. Dzieci i młodzież rywalizować będą na krótszych, łatwiejszych odcinkach. Najbardziej wytrwali powalczą o tytuł "Najbardziej zakręconego narciarza/narciarki Śnieżnych tras przez lasy..."

Przewidziana dodatkowa klasyfikacja dla leśników.

Bieg rozpocznie się w najbliższą niedzielę, 16 lutego o godz. 10 w rejonie góry Obszar w Krzywej.

Regulamin  "Do Upadłego"

Termin: 16.02.2020 (niedziela) godz.10:00 - 15:00 (Od 9.00 czynne będzie biuro zawodów)

Miejsce: rejon góry Obszar, trasy biegowe w Krzywej  w gminie Sękowa.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa, Krzywa 28,    38-307 Sękowa, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice, 38 - 333 Zagórzany 343

Partnerzy: Gmina Sękowa, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Stadnina Koni Huculskich "Gładyszów-Regietów".

Kontakt:

Stefan Maryńczak tel. 695 869 090; 603 638 677, email: stefan.marynczak@gmail.com

Zdzisław Musiał 503 696 617 zdzmusial@poczta.onet.pl

Informacje: www.snieznetrasy.pl zakładki: Aktualności, Facebook:  Śnieżne trasy przez lasy

Program imprezy:

Impreza dla dorosłych polega na pokonaniu jak największej ilości okrążeń na pętli o długości około 7,5 km, bez narzucania stylu biegowego. Młodzież i dzieci rywalizują na krótszych pętlach techniką klasyczną.

Godz. 10:00 – 14:00 współzawodnictwo dla dorosłych

Godz. 10:30 – 11:30 współzawodnictwo dla młodzieży

Godz. 11:30 – 13:00 współzawodnictwo dla dzieci

Godz. 14:30 -  ogłoszenie wyników, wręczenie drobnych upominków i dyplomów, zakończenie części sportowej

Podział na kategorie, w których odbywać się będzie rywalizacja:

Dorośli:

I grupa –   rocznik  2002 – 1975     kobiety i mężczyźni

II grupa –   rocznik  1974 i starsi      kobiety i mężczyźni

Młodzież:

dziewczęta i chłopcy: rocznik  2003 – 2005    

Dzieci: dziewczęta i chłopcy:

I grupa – rocznik  2006 - 2008

II grupa – rocznik 2009 – 2011

III grupa – rocznik 2012 i młodsi

Rywalizacja we wszystkich biegach odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innej formy startu, o czym powiadomi zawodników w dniu imprezy. Zawody zostaną rozegrane na trasach  w formie pętli.

Organizatorzy przewidują dodatkowo możliwość współzawodnictwa dla początkujących dorosłych, na krótkiej – 1 km pętli.

Zgłoszenia:

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do imprezy - telefonicznie i e-mailowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15.00 na numer i adres  podany w części: Kontakt, informacja.

Warunki uczestnictwa:

W imprezie mają prawo startu wszyscy chętni, dysponujący dobrym stanem zdrowia, zrzeszeni w Polskim Związku Narciarskim i niezrzeszeni.

Obowiązuje wpisowe: 10 zł dzieci, 20 zł dorośli, płatne przy odbiorze numerów w dniu zawodów.

Każdy dorosły indywidualny uczestnik zawodów zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszeniową, deklarując w niej m.in. dobry stan zdrowia pozwalający na udział w imprezie.  Opiekunowie grup potwierdzają dobry stan zdrowia swoich podopiecznych na zgłoszeniu grupowym.

Dzieci i młodzież indywidualnie mogą brać udział w imprezie jedynie pod nadzorem opiekunów.

Postanowienia końcowe:

Za zajęcie 1 miejsca w określonej kategorii zawodnik otrzymuje certyfikat na tytuł „Najbardziej Zakręconego (Zakręconej) Narciarza (Narciarki)  Śnieżnych Tras w roku 2020”.

Za zajęcie 2 miejsca w określonej kategorii zawodnik otrzymuje certyfikat na tytuł „Bardzo Zakręconego (Zakręconej) Narciarza (narciarki)  Śnieżnych Tras w roku 2020”.

Za zajęcie 3 miejsca w określonej kategorii zawodnik otrzymuje certyfikat na tytuł  „Zakręconego (Zakręconej) Narciarza (Narciarki)  Śnieżnych Tras w roku 2020”.

Wszystkim uczestnikom, w ramach wpisowego, organizatorzy zapewniają gorący posiłek, herbatę, upominek.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Biuro imprezy czynne będzie 16.02.2020 r. od godz. 9:00.

Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

W przypadku złych warunków pogodowych  lub innych okoliczności organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu, miejsca, sposobu przeprowadzenia lub odwołania imprezy.

foto: organizatorzy

Gorlice - najnowsze informacje