wtorek, 22 marca 2022 10:56

Takiej ścieżki w Kalwarii Zebrzydowskiej jeszcze nie było

Autor Katarzyna Jamróz
Takiej ścieżki w Kalwarii Zebrzydowskiej jeszcze nie było

Rozpoczynają się prace związane z budową ścieżki rekreacyjnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na ten cel Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała wsparcie w wysokości 548 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - gminy górskie.

Zaplanowana ścieżka będzie zaczynała się obok Środowiskowego Domu Samopomocy przy Alei Jana Pawła II, biegnąc do stadionu „Kalwarianki” i kończąc się przy boisku „Orik”. Miejsce to posiada bardzo ciekawą topografię terenu i zalesienia, to doskonałe miejsce dla osób, które zechcą odpocząć od miejskiego zgiełku. Dodatkowym atutem będzie bezpośrednie sąsiedztwo z obiektami sportowymi, zlokalizowanymi na stadionie.

Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu ścieżki rekreacyjnej o nawierzchni z kruszywa mineralnego o szerokości max. 2.5 m, powstanie również kładka nad ciekiem wodnym. W parku zostaną zamontowane lampy solarne, pojawią się również  ławeczki i barierki zabezpieczające, ogrodzenia gabinowe, dodatkowo zostanie wykonana instalacja elektryczna zasilająca cały park, dzięki czemu będzie można spacerować tam również po zmroku.

Prace mają potrwać około pół roku, całość prac wyniesie 548 tys. zł, w całości zostaną sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wykonawcą zadania jest „STOPIAK” z Barwałdu Średniego. Warto dodać, że inwestycja może zostać zrealizowana dzięki wsparciu i pomocy Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity i Posła RP Filipa Kaczyńskiego.

Wcześniej w bezpośrednim sąsiedztwie zaplanowanej ścieżki powstał park spacerowy wykonany w czynie społecznym, głównie przez członków Zarządu Osiedla nr 1 o długości około 300 m, dzięki połączniu z nowopowstającym miejscem łączna długość tras spacerowych wyniesie blisko 1 km.

Obecny Park Spacerowy już cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród okolicznych mieszkańców. To miejsce będzie miało ogromny potencjał i ma szansę stać się miejscem spotkań nie tylko mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej, ale i turystów.

W  piątek 11 marca miało miejsce przekazanie placu budowy, w którym uczestniczył Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Radni Łukasz Dragan, Zbigniew Kochan, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej Tadeusz Stela, Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej Mariola Kachnic, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej Andrzej Burdek oraz przedstawiciel MKS Kalwarianka.

Fot.: Andrzej Famielec

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje