środa, 1 kwietnia 2020 08:17

Tańsza woda dla szpitala w Proszowicach

Autor Manuel Langer
Tańsza woda dla szpitala w Proszowicach

Starosta Powiatu Grzegorz Pióro oczekuje szybkiego podjęcia działań, które umożliwią proszowickiemu szpitalowi zakup wody w dużo niższej cenie, co staje się możliwe dzięki inicjatywie wysuniętej przez dwie gminy powiatu - Gminę Pałecznica i Gminę Radziemice.


List w tej sprawie Starosta przesłał już do Burmistrza Proszowic oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Proszowicach.

To kolejne działania, mogące poprawić płynność finansową szpitala
i szczególnie cenne zaangażowanie społeczności lokalnych, którym proszowicki szpital świadczy pomoc medyczną.


Samorząd powiatowy, jako organ założycielski jednostki wspólnie z dyrekcją SP ZOZ od lat zmaga się z niewystarczającym dofinansowaniem Szpitala przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co powoduje okresowe kłopoty z zachowaniem płynności finansowej szpitala.

Stąd cieszy mnie inicjatywa Samorządów Gmin Radziemice i Pałecznica, które chcą sprzedawać wodę bezpośrednio Szpitalowi albo poprzez Wodociągi Proszowickie za bonifikatą, czyli w cenie w jakiej woda przez te samorządy jest sprzedawana Gminie Proszowice/ Wodociągom Proszowickim. Taka możliwość będzie wymierną pomocą dla szpitala i obniży bieżące koszty jego funkcjonowania – czytamy w piśmie Starosty Grzegorza Pióro.

Aktualnie Starostwo Powiatowe oczekuje na odpowiedź i zajęcie stanowiska organu upoważnionego w przedmiotowym postępowaniu.

Info/foto: mat. pras./Arkadiusz Fularski

Proszowice - najnowsze informacje