wtorek, 2 listopada 2021 08:16

Tarnów ma nowy pomnik przyrody. Czym się wyróżnia?

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów ma nowy pomnik przyrody. Czym się wyróżnia?

Nazywa się lipa drobnolistna, w obwodzie pnia ma 410 cm i rośnie przy ulicy Czerwonej – to nowy pomnik przyrody w Tarnowie. Tak zadecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Wśród innych drzew lipa wyróżnia się zdecydowanie rozmiarem, krojem i rozbudowaną koroną.

- Objęcie tego drzewa ochroną ma uświadomić społeczeństwu dużą wartość przyrodniczą, krajobrazową i kulturową obiektu. Ma także przyczynić się do promocji zieleni w mieście i kształtowania prawidłowych postaw człowieka wobec przyrody - informuje Urząd Miasta.

Jednocześnie samorząd przypomina, iż pomnika przyrody nie można niszczyć, uszkadzać ani przekształcać. Nie można także umieszczać na nim tablic reklamowych, a wokół gleba nie może być zanieczyszczona.

Według danych z 2015 roku liczba pomników przyrody w Polsce wynosiła 36 510. Tą formą ochrony objęte są głównie pojedyncze drzewa i ich grupy, które stanowiły w 2015 r. 92% wszystkich pomników przyrody. Oznaczane są zielonymi tabliczkami.

fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje