poniedziałek, 19 października 2020 10:54

Tarnów: Wróciło zdalne nauczanie. Ustalono nowe zasady

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów: Wróciło zdalne nauczanie. Ustalono nowe zasady

Od soboty Tarnów, jak większość powiatów w Małopolsce, znajduje się w strefie czerwonej. W związku z tym, z dniem dzisiejszym zdalnym nauczaniem objęci zostali uczniowie szkół ponadpodstawowych. Choć nauczanie zdalne nie jest już dla uczniów i nauczycieli nowością to jednak jego wprowadzanie zrodziło znowu wiele pytań i wątpliwości. O nich dyskutowano podczas zorganizowanej telekonferencji.

Telekonferencja zorganizowana przez Bogumiłę Porębską, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa połączyła dyrektorów tarnowskich szkół średnich i przedstawicieli kuratorium oświaty.

Ustalono, iż obowiązują zasady, według których nauczyciele zdalnie pracują z uczniami ze szkół, a nie z domów. Istnieją jednak wyjątki, takie jak choroba czy gorsze samopoczucie. Ma to usprawnić rozliczanie czasu pracy przez dyrektorów, umożliwić korzystanie ze szkolnego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Obecność w pracy obowiązuje również pracowników szkolnej administracji i obsługi.

Gdy uczniowie mają problemy ze sprzętem komputerowym lub połączeniem internetowym z domu, mogą pojawić się w szkole i tam skorzystać ze szkolnego sprzętu, a szkoła ma im ułatwić zdalną naukę. Według oceny nauczycieli tego typu przypadków jest jednak niewiele, niemniej szkołom zdecydowanie przydałoby się więcej laptopów.

Rozmawiano również o tym, aby nie pozostawiać samych maturzystów i uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych – mają odbywać się dodatkowe spotkania i konsultacje.

Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych w następujących placówkach: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, szkołach specjalnych samodzielnych lub funkcjonujących w zespołach. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne w będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

inf. UM Tarnów, fot. ilustracyjne

Tarnów - najnowsze informacje