wtorek, 12 października 2021 08:32

Tarnowska PWSZ Akademią? Zmiana już niebawem

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnowska PWSZ Akademią? Zmiana już niebawem

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie – tak, już niebawem, będzie nazywać się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. - Zmiana oznacza nie tylko odświeżenie wizerunku oraz zmianę identyfikacji wizualnej, ale przed wszystkim otwiera nowe możliwości rozwoju – tłumaczą władze uczelni. O zmianach, których wdrażanie już się rozpoczęło, poinformowała Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. uczelni, podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

Wielomiesięczne rozmowy Rektorów największych polskich wyższych szkół zawodowych z Ministerstwem Edukacji i Nauki zakończyły się sukcesem i już niebawem miejsce Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zajmie Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie. Stosowny wniosek został już wysłany, czekamy na jego akceptację – mówiła Rektor Małgorzata Kołpa.

Dzięki spełnieniu wielu warunków znajdujemy się w gronie szkół, którym dane będzie napisać zupełnie nowy rozdział w historii polskiego szkolnictwa wyższego. Nie byłoby to możliwe bez wielu lat ciężkiej pracy moich poprzedników i wspaniałej kadry tworzącej społeczność przyszłej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie – podkreślała.

Wspomniane warunki zostały precyzyjnie określone w nowelizacji Ustawy, która weszła w życie 21 września. Aby PWSZ mogła stać się Akademią Nauk Stosowanych musi spełniać poniższe warunki:

  • funkcjonuje co najmniej 10 lat;
  • liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych;
  • co najmniej 50 proc. nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
  • prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach;
  • prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;
  • żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.

Pierwszą, wymierną i już widoczną korzyścią dla Uczelni jest możliwość uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nowelizacja zniosła bowiem obowiązek zawierania w tym względzie porozumień z uczelniami zewnętrznymi. Byliśmy do tego przygotowani, dlatego udało się uruchomić rekrutację uzupełniająca już dzień po wejściu w życie nowych przepisów – dodaje Rektor Kołpa.

Proces zmiany nazwy potrwa wiele miesięcy, musimy bowiem wszystko przygotować w najdrobniejszych szczegółach, przeanalizować sprawę pod każdym możliwym kątem. Prace oczywiście już trwają, a ich efektem jest koncepcja nowej identyfikacji Uczelni przygotowana przez zespół pod kierownictwem dra Bartłomieja Bałuta – mówi.

Tarnów - najnowsze informacje