czwartek, 12 października 2023 06:02

To już niemal plaga w Krakowie. Kolejni cudzoziemcy zatrzymani

Autor Norbert Kwiatkowski
To już niemal plaga w Krakowie.  Kolejni cudzoziemcy zatrzymani

Tylko w ciągu paru ostatnich dni, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie zatrzymali trzech cudzoziemców, którzy przebywali nielegalnie na terenie naszego kraju.

Pierwsza sytuacja dotyczyła obywatela Mongolii oraz Uzbekistanu. Obaj panowie nie posiadali ważnej polskiej wizy krajowej, bez której przebywanie w Polsce jest niemożliwe.

20 - latek oraz 29 - latek stawili się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, celem złożenia wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Z uwagi na to, że na dzień kontroli cudzoziemcy nie posiadali żadnych tytułów pobytowych legalizujących ich pobyt na terytorium RP, decyzja mogła być jedna - nakazująca im powrót do swoich krajów.

Właściwe postępowania zostały wszczęte w tej sprawie przez Komendanta Placówki SG w Krakowie. Wobec obywatela Uzbekistanu wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, orzekając jednocześnie zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy. Drugie z postępowań trwa.

Bardzo podobnie przedstawia się historia pewnego Azera, który również został zatrzymany w Krakowie. Do kontroli cudzoziemiec przedstawił nieważny paszport oraz nieważną kartę pobytu. Ponadto ustalono, iż obywatel Azerbejdżanu wjechał na terytorium Strefy Schengen przez lotnicze przejście graniczne w Pradze. Następnie kilkanaście dni później złożył wniosek o pobyt czasowy do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda wydał decyzję odmowną, wobec czego ustalono, że od sierpnia tego roku mężczyzna przebywa nielegalnie na terytorium RP. Teraz ma 30 dni na powrót do swojego kraju...

Foto: Nadodrzański OSG/zdjęcie poglądowe

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka