środa, 4 listopada 2020 10:03

To początek „Sądeczanki”? Rozstrzygnięto przetarg na pierwszy odcinek DK75 Brzesko-Nowy Sącz

Autor Aleksandra Tokarz
To początek „Sądeczanki”? Rozstrzygnięto przetarg na pierwszy odcinek DK75 Brzesko-Nowy Sącz

Rozstrzygnięto przetarg na projekt i budowę pierwszego odcinka DK 75 na trasie Brzesko – Nowy Sącz. Nowa droga będzie stanowić zachodnią obwodnicę Brzeska i będzie jednocześnie początkiem wyczekiwanej „sądeczanki”. Na realizację zadania wykonawca ma 36 miesięcy.

Spośród sześciu wykonawców, którzy złożyli oferty do przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka drogi krajowej DK75 Brzesko - Nowy Sącz, ostatecznie wybrano ofertę firmy Eurovia. Oferty były oceniane według kryteriów cena (60 proc.), termin realizacji (10 proc.), przedłużenie okresu gwarancji (30 proc.). Wybrana oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.

-W ramach realizacji zadania wykonawca ma wybudować drogę główną ruchu przyspieszonego (klasy GP), łącznice, dodatkowe jezdnie w pasie drogowym drogi głównej, obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne oraz retencyjno-infiltracyjne. Przebudowie podlegać będą istniejące drogi i skrzyżowania oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Ponadto wykonana zostać ma rozbiórka elementów dróg i przepustów, przełożenie koryta rzeki Uszwicy, wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, przebudowa urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych oraz urządzeń kolejowych.

-Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do Programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, który zakłada, że także pierwszy jej odcinek, czyli II część „łącznika brzeskiego”, powstanie jako droga dwujezdniowa klasy GP. Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający, stąd decyzja o zmianie - informuje GDDKiA.

Rusza długo wyczekiwany remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu! Będą zmiany w organizacji ruchu
Aleja Piłsudskiego w Nowym Sączu zyska nowy wygląd. Pierwszy etap kompleksowego remontu ruszy już jutro. Remont obejmie Aleje Piłsudskiego od wiaduktu kolejowego do ul. Wiśniowieckiego. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się po pasie w kierunku Krakowa. Przejazd na pas wspólny w obrębie skrzyż…

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu „łącznika brzeskiego” pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku.

Koszt prac został wyceniony przez wykonawcę na ponad 98 mln zł. Inwestycja powinna zostać zakończona w przeciągu trzech lat.

inf./fot. GDDKiA Kraków

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje