piątek, 12 lutego 2021 14:32

Tomice. Podpisano umowę na modernizację ulicy Rzyczki

Autor Wiktoria Mitura
Tomice. Podpisano umowę na modernizację ulicy Rzyczki

Wójt gminy Tomice Witold Grabowski podpisał wczoraj umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowo-Mostowym „DROG-BUD” ze Spytkowic na modernizację drogi gminnej ul. Rzyczki w Tomicach.

Umowa przewiduje całkowitą przebudowę 1 355 m ul. Rzyczki polegającą na modernizacji poboczy tj. ścięcie poboczy, uzupełnienie frezem asfaltowym, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową, oraz modernizację jezdni tj. mechaniczne sfrezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Całość prac została oszacowana na kwotę 549.009,53 zł, z czego aż 500.000,00 zł Gmina pozyskała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – programu bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię, zasilanego finansowo z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Remont ulicy Rzyczki powinien zakończyć się w maju br.

info i foto: UG Tomice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje