wtorek, 7 lipca 2020 22:11

Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską

Autor Marzena Gitler
Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską

Msza inaugurująca XXXVIII PPT odbędzie się 17 sierpnia na Placu Katedralnym w Tarnowie. Na zmianę decyzji zasadniczy wpływ miała sytuacja epidemiczna, a także forma w jakiej odbędzie się tegoroczna pielgrzymka.

Forma sztafetowa pozwoli na rozpoczęcie wędrowania w Tarnowie i zmianę trasy w taki sposób, żeby grupy pielgrzymujące pierwszego dnia udały się do Zabawy poprzez most na Dunajcu w Biskupicach Radłowskich. W tym roku nie będzie podziału na części A i B, ponieważ każdego dnia wędrować będzie inna grupa - jedną trasą. Msza inaugurująca XXXVIII PPT rozpocznie się o godzinie 7.30 dnia 17 sierpnia 2020 r.

Każdego dnia szlak PPT będą̨ przemierzały po trzy grupy. Wieczorem zaś uczestnicy autokarami wrócą do domu. Dziewiątego dnia wszystkie grupy pielgrzymkowe będą zaproszone na Jasną Górę, by wspólnie uczestniczyć w Eucharystii przed tronem Maryi.

W jednej grupie będzie mogło znaleźć się około 150 pątników. Co za tym idzie jednego dnia trasę przejdzie 450 pielgrzymów  (zapisy prowadzą księża przewodnicy),. Zmianie uległ również regulamin pielgrzymki.

Jak będzie wyglądała Piesza Pielgrzymka Tarnowska? Sytuacja, z jaką mamy do czynienia zmusza nas do zmiany wielu naszych przyzwyczajeń, także związanych z pielgrzymowaniem. O tym, jak będzie wyglądała tegoroczna XXXVIII Piesza Pielgrzymka Tarnowska opowiada jej dyrektor - ks. Zbigniew Szostak.

Piesza Pielgrzymka Tarnowska w czasach pandemii

Jak będzie wyglądała Piesza Pielgrzymka Tarnowska? Sytuacja, z jaką mamy do czynienia zmusza nas do zmiany wielu naszych przyzwyczajeń, także związanych z pielgrzymowaniem. O tym, jak będzie wyglądała tegoroczna XXXVIII Piesza Pielgrzymka Tarnowska opowiada jej dyrektor - ks. Zbigniew Szostak.

Posted by Piesza Pielgrzymka Tarnowska on Thursday, July 2, 2020

Regulamin XXXVIII PPT

W stosunku do lat poprzednich regulamin uległ kliku zmianom, ze względu na szczególny czas w jakim odbędą się nasze tegoroczne "rekolekcje w drodze".

1. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę jest organizowana przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie i ma w 2020 roku ze względów pandemi formę sztafetową.

2. Pielgrzymka jest znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Odznacza się duchem modlitwy i ofiary.

3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:- we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, wypełni formularz epidemiologiczny,- akceptuje niniejszy regulamin,- będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.

5. Osoby nieletnie:- do lat 15 - mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie,- w wieku 16-18 lat - na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary włączając się w różne posługi.

7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Przebywanie poza grupą bez zgody Przewodnika jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

8. Pielgrzymi zobowiązani są nosić w widocznym miejscu legitymację pielgrzyma.

9. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:- odpowiedni strój,- zakaz palenia tytoniu,- zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą usunięcia.

10. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:- przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych,- zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody)- wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

11. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych.

12. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

13. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje: upomnienie z wpisem do legitymacji lub natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników.

14. Ze względu bezpieczeństwa pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody oznakowane przez organizatora PPT.

zobacz też:

Jak zorganizować pieszą pielgrzymkę w czasie epiedmii? Diecezja tarnowska znalazła sposób
Tegoroczna pielgrzymka ze względu na szczególne okoliczności przybierze formę sztafety. Co to oznacza? W związku z epidemią koronawirusa tegoroczna 38. Piesza Pielgrzymka Tarnowska stanęła pod znakiem zapytania. Jednak, gdy Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielg…
Pielgrzymki w czasie pandemii. GIS podał szczegóły
Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii koronawirusa. Celem procedur jest minimalizowanie ryzyka zakażenia, które i tak pozostaje. Wydane 5 czerwca zalecenia mają zapewnić bezpieczeństwo pątników oraz wszystkich osób postronnych na s…

Tarnów - najnowsze informacje