środa, 2 października 2019 13:15

Trzebinia: Budowa rurociągu budzi spore kontrowersje. Co z odszkodowaniami?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Trzebinia: Budowa rurociągu budzi spore kontrowersje. Co z odszkodowaniami?

Na terenie gminy Trzebinia (powiat chrzanowski) ma powstać rurociąg paliwowy. Magistrala – według przygotowanego projektu – przebiegać będzie w sumie przez 300 działek, w tym 150 prywatnych. Inwestycja budzi kontrowersje wśród mieszkańców.

Do budowy rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia przymierza się PERN S.A. – spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za bezpieczny transport paliw i surowców niezbędnych do ich produkcji na terenie Polski. Budowa miałaby się rozpocząć w lipcu 2020 i zakończyć w grudniu 2021 roku.

Inwestor nie może jednak odkupić prywatnych działek. Ale – jak zapewnia spółka – mieszkańcy, przez których posesje będzie przebiegać magistrala, otrzymają odszkodowania, których wysokość określi licencjonowany rzeczoznawca po zakończeniu prac na danej nieruchomości. W związku z prowadzoną inwestycją właścicielom działek będą przysługiwały dwa rodzaje odszkodowań. Pierwsze z tytułu wyrządzonych szkód i drugie z tytułu utraconych korzyści.

Mówił o tym Mateusz Stańczyk, zastępca dyrektora pionu technicznego w PERN S.A. podczas spotkania zorganizowanego przez burmistrza Trzebini.

Mieszkańcy boją się jednak, że po wybudowaniu rurociągu ich grunty stracą na wartości. Dlatego nie wszyscy chcą się zgodzić na budowę.

– Rozumiem niepokój części mieszkańców. Gmina Trzebinia, opracowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zaproponowała wstępną trasę przebiegu rurociągu produktowego, która spotkała się z akceptacją społeczną. Po zmianie przepisów wiosną tego roku inwestycja jest realizowana w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, tzw. specustawę. Tym samym gmina została pozbawiana możliwości ingerencji w przebieg magistrali. Zależy nam, by mieszkańcy mieli jak największą wiedzę w tym temacie, stąd organizacja ostatniego spotkania. Wszystkich, którzy mają pytania, uwagi, zastrzeżenia, proszę o kontakt z inwestorem – mówi Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.

Inwestor podaje, że nie można już zmienić trasy rurociągu. Możliwe są jedynie korekty. Teraz wszystkie uwagi mieszkańców będą analizowane i weryfikowane, w jakim stopniu mogą być uwzględnione.

Wszystkie osoby zainteresowane planowaną budową rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia mogą się kontaktować z inwestorem za pośrednictwem strony internetowej projektu www.boronowtrzebinia.pl lub telefonicznie pod nr tel 532 242 910.

Którędy będzie przebiegał rurociąg, który chce wybudować PERN S.A.?

– Rurociąg, jak informowano na spotkaniu, ma liczyć 11,5 km długości w gminie Trzebinia i przebiegać od granicy z gminą Bukowno w kierunku południowym, przez las, wzdłuż zachodniej granicy składowiska odpadów przemysłowych Elektrowni Siersza, następnie przez obręb ewidencyjny Gaja, a także Sierszę, osiedle Wodna, osiedle Górka, osiedle Trzebionka aż do Terminala Paliw w Trzebini – podaje Urząd Miejski w Trzebini.

Przy wyznaczeniu trasy rurociągu inwestor wziął pod uwagę istniejącą zabudowę i infrastrukturę, obowiązujące miejscowe plany, kwestie środowiskowe. Niestety, nie udało się ominąć działek prywatnych. Na 300 posesji, przez które ma przebiegać rurociąg, 150 to działki prywatne.

Jakie projektowany rurociąg paliwowy ma mieć parametry techniczne?

– Zgodnie z założeniem, zlokalizowany będzie pod ziemią, na głębokości co najmniej 1 metra. Rura o średnicy 25 CM ma być wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości i podlegać ciągłemu monitorowaniu. Pas roboczy na czas budowy ma liczyć około 15 metrów w terenach otwartych i około 12 metrów w terenach leśnych – informują trzebińscy urzędnicy.

Po wybudowaniu rurociągu będą także obowiązywały ograniczenia w przypadku budowy nowych obiektów.

– Podczas eksploatacji rurociągu obowiązywać będą ograniczenia w możliwości zabudowy w pasie bezpieczeństwa o szerokości 12 metrów, czyli 6 metrów z jednej i 6 metrów z drugiej strony – wyjaśnia UM Trzebinia.

Chrzanów - najnowsze informacje