czwartek, 16 marca 2023 15:16

Uczniowie z Marcinkowic są już po egzaminach i mogą brać udział w akcjach ratowniczych

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Uczniowie z Marcinkowic są już po egzaminach i mogą brać udział w akcjach ratowniczych

10 marca uczniowie klasy pożarniczej w Zespole Szkół w Marcinkowicach zdawali egzamin teoretyczny i praktyczny, który umożliwia im branie udziału w akcjach strażackich. Wszyscy zdali!

Przed budynkiem szkoły stanęły wozy strażackie, druhowie ochotnicy nadzorowali egzamin uczniów klasy o profilu strażackim. Uczniowie, oprócz napisania testu, musieli bezbłędnie rozpoznać wszystkie aparaty i sprzęt znajdujący się w strażackim wozie bojowym.

- Po zdaniu części teoretycznej egzaminu, uczniowie podjęli część praktyczną polegającą na sprawdzianu znajomości i obsługi sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz działań gaśniczych – rozwinięcia węży i podawania wody, zasilania samochodów z hydrantu oraz udzielania wstępnej pomocy przedmedycznej

– powiedziała Iwona Sikorska, dyrektor ZS w Marcinkowicach i dodała:

- Po egzaminie odbyło się uroczyste ślubowanie młodych ludzi, jako w pełni już wyszkolonych druhów oraz wręczenie uprawnień do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Młodzieży gratulował Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, st. bryg. Paweł Motyka w towarzystwie dyrekcji oraz Komisji egzaminacyjnej, w skład której wchodzili: mł. bryg. Arkadiusz Nosal - zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu i opiekun klasy pożarniczej, mł. bryg. Piotr Wysowski -Naczelnik Wydziału Kadr PSP w Nowym Sączu, st. kpt. Mariusz Piwowar z PSP w Nowym Sączu.

- Dziękuję druhom z jednostek OSP Brzezna, OSP Krasne Potockie oraz OSP Klęczany za użyczenie samochodów i sprzętu ratowniczego podczas dzisiejszego egzaminu

– powiedziała dyrektor Iwona Sikorska i dodała:

– Zawsze możemy liczyć na ich wsparcie i ogromną wiedzę.

Inf. i foto: SP NS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka