wtorek, 9 kwietnia 2024 07:08

Wicewojewoda Elżbieta Achinger z wizytą w Miechowie

Autor Mirosław Haładyj
Wicewojewoda Elżbieta Achinger z wizytą w Miechowie

We wtorek (2 kwietnia) Miechów odwiedziła I Wicewojewoda Małopolska Elżbieta Achinger. Podczas wizyty w mieście towarzyszył jej burmistrz Dariusz Marczewski.

W trakcie spotkania z I Wicewojewodą Małopolską Elżbietą Achinger poruszono wiele istotnych tematów z zakresu polityki społecznej, senioralnej oraz ochrony zdrowia w regionie. Wicewojewody była szczególnie zainteresowana funkcjonowaniem miechowskich placówek opiekuńczo-leczniczych.

-Nowa wicewojewoda odwiedziła pacjentów Hospicjum im. Bł. s. Bernardyny Jabłońskiej oraz mieszkańców i pensjonariuszy Domu Kombatanta, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Senior + oraz Stołówki Charytatywnej. Rozmawiała z osobami, które korzystają tu z szeroko rozumianego wsparcia prowadzonego przez instruktorów terapii zajęciowej. Podczas spotkania z kierownictwem placówek, wicewojewoda Elżbieta Achinger wyraziła uznanie dla dobrej współpracy tych instytucji, która przekłada się na wysoki standard świadczonych usług społeczno-opiekuńczych na terenie Miechowa. W obecności burmistrza, zapewniła również o swoim zaangażowaniu w realizację zgłaszanych problemów i podkreśliła gotowość do współpracy z miechowskim samorządem.

-relacjonują urzędnicy.

W spotkaniu wzięli udział ks. Stanisław Słowik dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, Małgorzata Kobińska dyrektor Domu Kombatanta oraz kierownicy: Monika Kozieł z ŚDS w Miechowie, Robert Gądek z GOPS, Katarzyna Kuc sprawująca nadzór nad Dziennym Domem Senior + oraz reprezentująca Referat Spraw Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM  - Magdalena Wilk.

Inf. i foto: UM Miechów

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka