wtorek, 8 czerwca 2021 08:17

Uroczyste otwarcie nowego Rynku w Myślenicach. Było ciekawie i z rozmachem [FOTO]

Autor Mateusz Łysik
Uroczyste otwarcie nowego Rynku w Myślenicach. Było ciekawie i z rozmachem [FOTO]

W poniedziałek 7 czerwca br. na Rynku w Myślenicach odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie zrewitalizowanego centrum miasta. Gmina Myślenice na zadanie pod nazwą „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ulicy Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2” otrzymała 25 milionów złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego na lata 2014-2020.

Uroczystego przecięcia wstęgi w obecności burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki dokonali wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, kierownik robót z firmy AG SYSTEM Robert Kowalski, główny inspektor nadzoru Józef Zabrzeski oraz główny projektant architekt Łukasz Stożek. Przecięcie wstęgi poprzedził pokaz tańca artystycznego JDC Agency, a także film o historii myślenickiego Rynku.

Trzy części rewitalizacji

Rewitalizacja centrum Myślenic była złożona z trzech części, najpierw wybudowano nowy budynek Muzeum Niepodległości w Myślenicach, następnie w ramach pierwszego etapu w ramach przebudowy myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki,  który obejmował ulice Piotra Skargi, Królowej Jadwigi oraz trakt pieszy wokół Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

Drugi etap rewitalizacji obejmował natomiast przebudowę głównej płyty Rynku oraz ulice Kościuszki, Klakurki, Kilińskiego (tzw. „Koński Rynek”) wraz z traktem pieszym prowadzącym do ronda w Śródmieściu, ulicą Bema i Gałczyńskiego z miejscami postojowymi oraz skrzyżowanie Reja z ul. Gałczyńskiego.

Wiele zmian z myślą o mieszkańcach

Centrum miasta po zmianach stało się przestrzenią dla mieszkańców, a zmiany w Rynku oprócz nowej – płaskiej posadzki objęły takie elementy jak fontanna, przywrócenie drzew wzdłuż głównego ciągu pieszego na osi wschód – zachód oraz przy pierzejach, co nawiązuje do historycznego wyglądu tego miejsca z okresu lat 30. XX wieku. Pojawiły się także niewielkie drzewa w donicach, dodatkowe ławki oraz dużo niskiej zieleni w postaci krzewów i bylin.

Wymienione zostało także oświetlenie, zarówno w postaci wysokich słupów jak i lamp zainstalowanych w posadzce, które będą miały za zadanie podkreślić główny ciąg pieszy. Oświetlona została również nowa fontanna, figura św. Floriana, Pomnik Niepodległości oraz elewacja magistratu. Pomnik Niepodległości został przeniesiony w miejsce, które zapewni lepszą lokalizację do obchodów państwowych świąt.

Archeologiczna niespodzianka w trakcie prac

Na uwagę zasługuje fakt że, w czasie wykonywania robót odkryto prawdopodobnie średniowieczną studnię usytuowaną w centrum Rynku, fragment starej drogi oraz wiele zabytkowych elementów ceramiki. Nad całością prac archeologicznych czuwał Małopolski Konserwator Zabytków w porozumieniu z archeologiem.

Cała uroczystość inaugurująca myślenicki Rynek trwała ponad godzinę. Wzięli w niej udział księża, przedstawiciele samorządów wojewódzkiego i powiatowego, posłowie na Sejm RP, radni wojewódzcy, powiatowy i gminny, przedstawiciele lokalnych jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście i mieszkańcy.

Info: Oficjalna strona Miasta i Gminy Myślenice

Fot.: Mateusz Łysik/Głos24

Myślenice - najnowsze informacje