poniedziałek, 23 kwietnia 2018 13:10

W Grochowem recytowali i śpiewali poezję poświęconą Janowi Pawłowi II

Autor Marzena Gitler
W Grochowem recytowali i śpiewali poezję poświęconą Janowi Pawłowi II

Dom Kultury w Grochowem zorganizował Gminny Konkurs Poezji Poświęconej Janowi Pawłowi II przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych terenu Gminy Tuszów Narodowy.

Celem konkursu, który odbył się 11 kwietnia było upowszechnianie bogactwa twórczości poświęconej Janowi Pawłowi II, możliwość zaprezentowania własnej twórczości poetyckiej, doskonalenie sztuki recytacji oraz poszukiwanie młodych talentów. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I – uczniowie I-III SP, kategoria II – uczniowie IV-VI SP, kategoria III – uczniowie kl. VII SP oraz klas II-III Gimnazjum. Zadaniem uczestnika konkursu było zaprezentowanie utworu, wiersza lub poezji śpiewanej poświęconej Janowi Pawłowi II – można też było zaprezentować utwór swojego autorstwa.

Komisja w składzie: ks. Sławomir Krzyżanowski –Wikariusz Parafii Wszystkich Świętych w Chorzelowie oraz Maria Zielińska- emerytowany nauczyciel zwracając uwagę na: dobór tekstu, interpretację, prostotę i naturalność wygłaszania, staranną dykcję, kulturę słowa, bezbłędne pamięciowe opanowanie tekstu, odświętny strój oraz ogólny wyraz artystyczny, po wysłuchaniu 41 prezentacji przyznała nagrody i wyróżnienia następującym uczniom:

kat uczniów kl. I-III
Nagrody: Michałowi Babuli, Aleksandrze Kasprzak z SP w Tuszowie Nar., Emilii Mazur, Mai Nowak, Dominice Wieczerzak, Patrycji Marmura SP w Maliniu.
Wyróżniono: Sebastiana Ochalika, Pawła Radka z SP w Tuszowie Narodowym, Mateusza Bąk z SP w Maliniu, Wojciecha Dydo z SP w Borkach Nizińskich.

kat. uczniów kl. IV-VI
Nagrody: Nikoli Drozd z SP w Borkach Nizińskich, Filipowi Łącz z SP w Tuszowie Narodowym, Olivi Harpuli i Juli Gaj – reprezentantkom Domu Kultury w Grochowem.
Wyróżniono: Amelię Kasprzak, Julię Leśnik z SP w Tuszowie Narodowym, Annę Daniel
z SP w Maliniu, Julię Gaj z SP w Tuszowie Narodowym.

kat. uczniów kl. VII SP i kl. II-III Gimnazjum
Nagrody: Szymonowi Maziarzowi, Natalii Stali – SP w Tuszowie Narodowym,
Agnieszce Czachor - reprezentantce Domu Kultury w Grochowem
Wyróżniono: Annę Czekaj – reprezentantkę Domu Kultury w Grochowem.

Mariola Pelic

Mielec - najnowsze informacje

Rozrywka