sobota, 12 marca 2022 13:29

W Myślenicach powstanie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji

Autor Marzena Gitler
W Myślenicach powstanie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach to 174 funkcjonariuszy oraz 33 pracowników cywilnych. Dbają o bezpieczeństwo ok. 129 tys. mieszkańców powiatu myślenickiego. Dlatego tak ważna jest inwestycja, która dziś została zainicjowana w oparciu o współpracę administracji rządowej i samorządowej. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim list intencyjny, na mocy którego samorząd miejski deklaruje wykup i przekazanie gruntów pod budowę nowej siedziby dla KPP Myślenice.

List intencyjny dotyczący budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej w Myślenicach podpisali w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, poseł Władysław Kurowski, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta myślenicki Józef Tomal, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka oraz komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion. W uroczystości udział wzięli również radni województwa małopolskiego Stanisław Bisztyga i Robert Bylica. Obecny był także komendant powiatowy Policji w Myślenicach insp. Maciej Kubiak.

W planie jest budowa dużego, nowoczesnego biurowca przy ul. Sobieskiego w Myślenicach (w okolicy budynku weterynarii) wraz zabudową techniczną w pełni dostosowaną do potrzeb funkcjonariuszy oraz obywateli. Docelowo inwestycję budowy nowej komendy będzie finansować i realizować Komenda Główna Policji.

– To bardzo ważna chwila dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice, ale też dla wszystkich Małopolan. Musieliśmy znaleźć odpowiednie miejsce, które spełniałoby wymogi funkcjonariuszy, ale także potrzeby mieszkańców. Budynek, który obecnie pełni funkcję Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, nie spełnia w sposób zadowalający swojej roli. Jako gmina zakupimy i następnie przekażemy nieruchomości, które posłużą do scalenia gruntów pod nową komendę. Jako burmistrz pragnę podziękować, że idea budowy połączyła administrację rządową i jednostki samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Myślenice - najnowsze informacje