wtorek, 29 grudnia 2020 16:49

W Olkuszu powstaje „Dworek Marzeń”

Autor Głos 24
W Olkuszu powstaje „Dworek Marzeń”

Ma  być bezpieczną przystanią i ostoją. Schronieniem, zapewniającym  wychowankom zarówno bezpieczeństwo, jak i rozwój. „Dworek Marzeń”, bo o  nim mowa, to dom  dziecka, który niebawem zostanie uruchomiony w Olkuszu.

Stanowi  on przykład inwestycji, które powstają dzięki dofinansowaniu z ogólnej  rezerwy budżetowej, przekazanemu samorządom przez premiera Mateusza  Morawieckiego  na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Powiat olkuski  otrzymał na adaptację budynku znajdującego się przy ulicy Żuradzkiej 21  środki w wysokości 958 405,32 zł, stanowiące ponad 50% wartości całej  inwestycji! Wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał  dziś staroście olkuskiemu Bogumiłowi Sobczykowi czek potwierdzający  przyznanie dofinansowania.

- Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za kolejne realne  wsparcie dla Małopolski. To niezwykle ważna lokalna inwestycja. „Dworek  Marzeń” zapewni swoisty parasol ochronny wychowankom. Przekształcenie  dużej jednostki przy ulicy Legionów Polskich  w dwie osobne placówki, pozwoli łatwiej zaaklimatyzować się dzieciom  wśród rówieśników, a utworzenie jej przy ulicy Żuradzkiej – w formie  domu jednorodzinnego z ogrodem – stworzy warunki podobne do  funkcjonowania rodziny wielodzietnej. Uruchomienie małej placówki  z pewnością przełoży się też na efektywniejszą pracę wychowawczą i  opiekuńczą – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

-  Powstanie tej placówki ma jeszcze dodatkowy wymiar. W trudnych czasach  pandemii lokalni przedsiębiorcy realizują zamówienia, dzięki którym  utrzymują miejsca  pracy w swoich firmach. Otwarcie nowej jednostki to także zatrudnienie  pracowników, którzy będą sprawować opiekę nad wychowankami tego domu – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Na  terenie powiatu olkuskiego funkcjonuje Socjalizacyjna Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza w Olkuszu przy ulicy Legionów Polskich. Aktualnie  liczba miejsc przewidzianych  dla podopiecznych wynosi 30, z czego 18 stanowią miejsca  socjalizacyjne, a 12 – interwencyjne. W świetle ustawy o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej konieczne było wprowadzenie zmian  organizacyjnych. Uznaje się bowiem, że w placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  typu socjalizacyjnego nie powinno przebywać więcej niż 14 dzieci. Takie  warunki są najbardziej optymalne dla wychowanków. Stąd decyzja o  przekształceniu większych ośrodków w niewielkie, kameralne placówki.  Olkuska instytucja opiekuńcza została zatem podzielona  na dwie jednostki organizacyjne: dotychczasową przy ulicy Legionów  Polskich i nową, przy ulicy Żuradzkiej, które będą obejmowały opieką po  14 dzieci. „Dworek Marzeń” ma zostać uruchomiony 1 lutego 2021 r.

-  Aby spełnić wymogi dotyczące liczby dzieci w jednej placówce, powiat  olkuski podjął decyzję o dostosowaniu budynku przy ul. Żuradzkiej w  Olkuszu na potrzeby  nowego Domu Dziecka. Przyznanie dofinansowania z rezerwy ogólnej  budżetu państwa w kwocie blisko 1 mln zł pozwoli na dokończenie  inwestycji tak, aby wychowankowie czuli się w nowym miejscu jak w domu – mówił starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

-  W imieniu Zarządu Powiatu, Dyrekcji Domu Dziecka oraz podopiecznych  chciałbym podziękować z tego miejsca Panu Premierowi Mateuszowi  Morawieckiemu za przyznanie  dofinansowania. Dziękujemy za wsparcie Panu Ministrowi Jackowi  Osuchowi, który mocno zabiegał na poziomie rządowym o wsparcie finansowe  tego ważnego dla powiatu zadania. Szczególnie dziękuję Wojewodzie  Małopolskiemu Panu Łukaszowi Kmicie oraz pracownikom Małopolskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pomoc w przygotowaniu, bezzwłoczną  analizę i wysoką ocenę dokumentacji przygotowywanej w ramach wniosku o  dofinansowanie inwestycji – dodał starosta Bogumił Sobczyk.

info i fot: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje