piątek, 29 października 2021 08:19

W Tarnowie podwyżek nie będzie. Radni odrzucili wszystkie projekty

Autor Aleksandra Tokarz
W Tarnowie podwyżek nie będzie. Radni odrzucili wszystkie projekty

Nie wzrosną podatki od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Tarnowa, podniesiona nie zostanie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ceny biletów komunikacji miejskiej pozostaną na dotychczasowym poziomie. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej tarnowscy radni odrzucili wszystkie projekty uchwał, dotyczące podwyżek.

Nie wzrosną podatki od nieruchomości – taką decyzję podjęli tarnowscy radni podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej. Proponowany wzrost miałby spowodować zwiększenie dochodów miasta o około 5,2 mln zł. Dwóch radnych głosowało za zaproponowanym podwyżkom, dziesięciu było przeciw, dziesięciu także wstrzymało się od głosu.

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, stawka dla budynków mieszkalnych miała wzrosnąć o 10 groszy od metra kwadratowego (z 55 groszy zł do 65 groszy), dla pozostałych budynków o 50 groszy od metra kwadratowego (z 6 zł do 6.50 zł), a dla pozostałych gruntów o 10 groszy (z 30 groszy do 40 groszy). Pozwoliłoby to na wpływ do budżetu miasta kwoty około 1,5 miliona złotych.

Jeżeli chodzi o podmioty prowadzące działalność gospodarczą, propozycja zakładała wzrost o 1,50 zł od metra kwadratowego (z 21.50 zł do 23.00 zł) stawki dla budynków związanych z działalnością gospodarczą, o 40 groszy od metra kwadratowego (z 4.60 zł na 5.00 zł) stawki dla budynków związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych, o 1,20 zł od metra kwadratowego (z 10.80 zł do 12.00 zł) stawki dla budynków zajętych na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym oraz o 7 groszy od metra kwadratowego (z 83 groszy na 90 groszy) stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Efekty proponowanych zmian szacowane były na około 3,7 miliona złotych.

Ostatnie podwyżki tego typu miały miejsce w 2018 roku.

Tarnowscy radni po raz kolejny nie zgodzili się także na podniesienie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozytywnej opinii w sprawie zwiększenia jej z 24 zł na 30 zł nie wydały ani Komisja Ekonomiczna ani Komisja Spraw Komunalnych. Za zwiększeniem stawki głosował jeden radny, przeciw było jedenaścioro, a dwanaście osób wstrzymało się od głosu.

Wcześniej, dziewięcioma głosami przeciw i siedmioma za (przy pięciu wstrzymujących się) odrzucona została poprawka radnego Sebastiana Stepka, w myśl której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić miała 27 złotych miesięcznie od osoby.

Radni podjęli natomiast uchwałę w sprawie dofinansowania niedoboru środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotą 6 milionów złotych z dochodów własnych. Za takim rozwiązaniem głosowało czworo radnych, jeden był przeciw, a siedemnaścioro wstrzymało się od głosowania.

Radni nie zgodzili się też na podwyżki cen papierowych biletów komunikacji miejskiej. Za podniesieniem cen głosowało pięcioro radnych, przeciw było jedenaścioro, a siedmioro wstrzymało się od głosu.

fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje