poniedziałek, 20 grudnia 2021 06:12

W tarnowskich żłobkach będzie drożej. Decyzja zapadła

Autor Aleksandra Tokarz
W tarnowskich żłobkach będzie drożej. Decyzja zapadła

Od 1 lutego zmianie ulega opłata za pobyt dziecka w żłobku. Od lutego kwota ta wyniesie 400, a nie jak dotychczas 150 zł. Zmieni się także dzienna stawka za wyżywienie, którą ustalono w wysokości 7 zł zamiast 5 zł, a opłata dodatkowa za wydłużony pobyt dziecka w placówce wyniesie 20 zł, wcześniej było to 10 zł. Zmiany podyktowane są znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania żłobków.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, tarnowscy radni zdecydowali, że od 1 lutego 2022 roku zmienią się opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

- W ostatnim czasie można zaobserwować znaczny wzrost kosztów funkcjonowania żłobków – odpowiadają za to rosnące ceny mediów, usług, żywności oraz wzrost kosztów wynagrodzeń. Zgodnie z szacunkiem dokonanym przez Główny Urząd Statystyczny ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 6,8%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,0% - tłumaczy tarnowski samorząd.

„Z dniem 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, zawierająca nowe rozwiązania, wspierające rodziny z dziećmi. Ustawowe wprowadzenie nowego dodatkowego świadczenia na pokrycie wydatków, związanych z usługami opieki nad dzieckiem do lat 3 wykonywanymi przez żłobki, wywołuje potrzebę dokonania zmian wysokości stawek opłat za pobyt dziecka w żłobku” – można przeczytać w uzasadnieniu do uchwały.

Zgodnie z ustawą o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym rodzice będą mogli skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i uzyskać świadczenie w wysokości do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko między 12 a 36 miesiącem życia albo uzyskać dofinansowania do obniżenia opłaty stałej za żłobek dla pierwszego lub jedynego dziecka w rodzinie, a także dziecka przed ukończeniem 12. i po ukończeniu 36. miesiąca życia .W przypadku chęci skorzystania z dofinansowania wystarczy, by rodzice wypełnili wniosek, w którym wskazują, że należne im świadczenie przekazują na konto placówki, do której uczęszcza jego dziecko.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie opłaty stałej, rodzice ponoszą tylko koszty wyżywienia. Będzie ono przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do placówki. O dofinansowanie będą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie- wnioski będą rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tymi zmianami gorąco apeluję do wszystkich rodziców, aby skontaktowali się ze swoją placówką i dokonali aktualizacji swoich danych, które są związane z procedurą przyznawania dofinansowania. Termin złożenia aktualizacji danych upływa 14 stycznia – wyjaśnia Magdalena Sorokiewicz, dyrektorka Zespołu Żłobków w Tarnowie.

inf./fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje