piątek, 16 grudnia 2022 12:52

W Wieliczce powstanie Szpital Uniwersytecki wraz z przychodnią i centrum dydaktycznym dla studentów

Autor Głos 24
W Wieliczce powstanie Szpital Uniwersytecki wraz z przychodnią i centrum dydaktycznym dla studentów

W Collegium Medicum w Krakowie 13 grudnia br. prof. Tomasz Grodzicki - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum wspólnie  z Burmistrzem Wieliczki Arturem Koziołem - podpisali porozumienie dotyczące budowy na terenie Wieliczki Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznym dla Studentów.


Prorektor ds. Collegium Medicum UJ kilkukrotnie gościł w Wieliczce w ramach roboczych spotkań dotyczących rozbudowy obszaru medycznego w Wieliczce i deklarował chęć współpracy w tym obszarze. Podpisanie porozumienia to ważny krok zmierzający do finału wspólnych założeń, dokument konkretyzuje kierunki  współpracy przy budowie, powstaniu oraz funkcjonowaniu szpitala wraz z przychodnią oraz centrum dydaktycznym w Wieliczce.


Warto przywołać wypowiedź prof. Tomasza Grodzickiego podczas Międzynarodowej Konferencji Ekonomia-Finanse-Zarządzanie w Wieliczce: „Współpraca z Wieliczką  jest dowodem na to, w jaki sposób odpowiadać na współczesne wyzwania w obszarze medycznym. Myślę, że dzisiaj mówienie o ekonomii finansach i zarządzaniu - nowych wyzwaniach -  nie może być oderwane od medycyny, pandemia bardzo nam jednoznacznie uświadomiła, że medycyna jest jednak dla nas wszystkich kluczowa, i to niezależnie od miejsca zamieszkania, niezależnie od państw i kontynentów, niezależnie od tzw. peselu - osiągnięcia współczesnej medycyny są niezbędne, żeby mogły być zastosowane wszędzie i ta wymiana transgraniczna, w kontekście wymiany doświadczeń jest bardzo ważna, żeby poprawić jakość życia mieszkańców, tu i teraz.”


„Przy podpisaniu tak ważnego porozumienia powstaje pytanie - w jaki sposób zrealizować tak strategiczny dla Wieliczki projekt. Mażemy założyć, że dla tak istotnego przedsięwzięcia uda się pozyskać  finansowe z Krajowego Programu Odbudowy, którego beneficjentem będzie Uniwersytet. Cieszę się, że możemy stworzyć warunki dla realizacji tak strategicznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim za ten ważny krok” - powiedział Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł w dniu podpisania porozumienia.
W preambule Porozumienia czytamy:
„ Zważywszy, że: w dniu 21 października 2021 roku, Uniwersytet, Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz  Gmina Wieliczka podpisały List intencyjny - wyrażenie woli współpracy, którego przedmiotem były m. in. budowa i utworzenie na terenie Wieliczki Szpitala z przychodnią oraz z Centrum Dydaktycznym dla studentów, zachodzi potrzeba poczynienia dalszych kroków  do  osiągnięcia celów, w tym uszczegółowienia  i konkretyzacji dalszych działań w ramach współpracy”
Niniejsze Porozumienie określa dalsze kierunki współpracy w zakresie:

  • budowy  i utworzenia na terenie Miasta Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznym dla Studentów, w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji, dalszych etapów  działań i deklarowanych zadań sygnatariuszy porozumienia”.
    Gmina po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Miejską w Wieliczce, w drodze aktu notarialnego przekaże odpowiedni teren pod budowę Szpitala, przygotowując koncepcję uzbrojenia terenu w wodę, odprowadzania ścieków, gaz i energię elektryczną. Przygotuje również koncepcję rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu.
    Uniwersytet  zobowiązuje się w terminie do 5 lat od przekazania przez Gminę terenu rozpocząć budowę  Szpitala, podejmując wszelkie  prace koncepcyjne i projektowe związane z uzyskaniem od właściwych organów stosownych pozwoleń, uzgodnień i opinii mających na celu budowę utworzenie na wskazanym terenie Miasta i Gminy Wieliczka  - Szpitala jako jednostki organizacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
    W miesiącu styczniu Rada Miejska w Wieliczce będzie procedować  dalsze kroki związane z realizacją przedsięwzięcia.

Małopolska - najnowsze informacje