poniedziałek, 26 października 2020 19:57

W związku z koronawirusem szpital apeluje do mieszkańców powiatu brzeskiego!

Autor Mirosław Haładyj
W związku z koronawirusem szpital apeluje do mieszkańców powiatu brzeskiego!

Komunikat dyrekcji szpitala w Brzesku został zamieszczony na stronie internetowej.

W związku z pogarszającą się sytuacja epidemiczną, dyrekcja brzeskiego szpitala zaapelowała do pacjentów w sprawie zgłaszania się na SOR jedynie w uzasadnionych przypadkach. Władze placówki przypominają, że Szpitalny Oddział Ratunkowy jest miejscem, gdzie zgłaszają się "pacjenci chorzy na COVID-19, którzy ze względu na ciężki przebieg choroby, wymagają jak najszybszej pomocy personelu medycznego oraz hospitalizacji. Stanowi to dodatkowe zagrożenie zarażenia się koronawirusem dla pozostałych pacjentów zgłaszających się na SOR z innych przyczyn".

Poniżej pełna treść komunikatu dyrekcji szpitala:

Szanowni Państwo,
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w regionie, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, apelujemy do Państwa o zgłaszanie się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) jedynie w uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.
Szpitalny Oddział Ratunkowy nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ani lekarza poradni specjalistycznej. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w SOR polega na wstępnej ocenie stanu zdrowia, wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osoby, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Dlatego udając się do SOR, prosimy mieć na uwadze, że w przypadku dużego obciążenia pracą, nie każdemu Pacjentowi można udzielić świadczenia zdrowotnego natychmiast, pierwszeństwo mają Pacjenci w stanie zagrożenia życia.
Ponadto, w obecnej sytuacji bardzo dużego wzrostu zachorowań na COVID-19, SOR jest miejscem, gdzie zgłaszają się pacjenci chorzy na COVID-19, którzy ze względu na ciężki przebieg choroby, wymagają jak najszybszej pomocy personelu medycznego oraz hospitalizacji. Stanowi to dodatkowe zagrożenie zarażenia się koronawirusem dla pozostałych pacjentów zgłaszających się na SOR z innych przyczyn.
Uprzejmie prosimy Państwa, naszych Pacjentów i ich rodziny o cierpliwość i zrozumienie, a także zachowanie rozwagi i stosowanie się do obowiązujących w kraju zasad postępowania, aby nie rozprzestrzeniać przenoszenia się koronawirusa i zadbać tym samym o  zdrowie i życie najbardziej narażonych.
Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja
SPZOZ w Brzesku
koronawirus najnowsze informacje

Inf. i foto: SPZOZ w Brzesku

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje