środa, 5 sierpnia 2020 12:44

Wadowice: „Chcemy, aby ta strategia była naszym wspólnym dziełem” – starostwo powiatowe zwraca się o pomoc do mieszkańców

Autor Wiktoria Mitura
Wadowice: „Chcemy, aby ta strategia była naszym wspólnym dziełem” – starostwo powiatowe zwraca się o pomoc do mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Wadowicach wspólnie z fundacją „Moderato” opracowuje Strategię Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021-2027. Powiat stworzył ankiety, z których otrzymają oceny i uwagi od mieszkańców powiatu. Ankiety będą brane pod uwagę podczas zapisów Strategii Rozwoju Powiatu.

Starostwo Powiatowe w Wadowicach wspólnie z fundacją „Moderato” przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego. Dokument wskaże najważniejsze kierunki rozwoju powiatu na najbliższe siedem lat.

- Chcemy, aby ta strategia była naszym wspólnym – osób bezpośrednio zaangażowanych w jej tworzenie oraz mieszkańców powiatu – dziełem. Żeby tak się stało, potrzebujemy Państwa wsparcia. Stąd nasza pierwsza prośba - o wypełnienie ankiet skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych – pisze na swojej stronie starostwo powiatowe.

Z czego składają się ankiety?

Ankiety składają się z różnych pytań, m.in. o ocenę jakości oferty edukacyjnej i transportu zbiorowego na terenie powiatu, a także działalności policji i straży pożarnej, czy np. o ocenę dostępu do opieki zdrowotnej.

Powiat prosi o wskazanie zadań, które w opinii ankietowanych powinny zostać zrealizowane na terenie powiatu w latach 2021 – 2027.  

Od przedsiębiorców starostwo chciałoby się dowiedzieć m.in. tego, jak oceniają współpracę z samorządem, dostępność na terenie powiatu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz czy (a jeśli tak, to jakie) dostrzegają bariery w rozwoju działalności gospodarczej w naszym regionie.

Do przedstawicieli organizacji pozarządowych skierowane są pytania m.in.  o to, jak postrzegają perspektywy rozwoju swojej organizacji na obszarze powiatu i jak oceniają współpracę z samorządem powiatowym.

Starostwo prosi również o wskazanie najważniejszych – z ich punktu widzenia – zadań, które należy zrealizować w ciągu 7 lat.

- Im więcej ankiet zostanie wypełnionych, tym większa będzie nasza wiedza na temat kluczowych zdaniem mieszkańców problemów, ale i potrzeb – podkreśla starostwo.

Ze względu na pandemię koronawirusa formularze ankiet dostępne są w formie elektronicznej.

Wszystkie ankiety są anonimowe. Aktywne będą do 24 sierpnia br.

Info i foto: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje