poniedziałek, 10 czerwca 2019 13:00

Wadowice Górne: Jest umowa na reaktywację posterunku policji

Autor Marzena Gitler
Wadowice Górne: Jest umowa na reaktywację posterunku policji

5 czerwca Wójt Gminy Wadowice Górne podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, która stanowi wstęp do reaktywacji samodzielnego Posterunku Policji w Wadowicach Górnych.

Umowę w tej sprawie podpisali wójt Michał Deptuła i inspektor Tadeusz Szymanek - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Zgodnie z Porozumieniem Gmina Wadowice Górne przekaże Komendzie Wojewódzkiej środki w wysokości 151 181,00 z przeznaczeniem na remont obecnego budynku jak również 21 439,00 zł z przeznaczeniem na jego modernizację.

Podjęte prace zapewnią bazę dla sprawnego działania nowego Posterunku. Komenda Wojewódzka zapewnia, że do końca bieżącego roku skompletowana zostanie jego obsada, i z początkiem 2020 r. w Wadowicach Górnych będzie działał Posterunek Policji w Wadowicach Górnych Komendy powiatowej Policji w Mielcu, co zapewni zwiększenie realnego bezpieczeństwa na tym terenie.

inf. i foto: UG WG

Mielec - najnowsze informacje