piątek, 8 stycznia 2021 11:46

Wadowice. Pierwsza Karta Seniora ma już swojego właściciela. Kim jest szczęśliwiec?

Autor Wiktoria Mitura
Wadowice. Pierwsza Karta Seniora ma już swojego właściciela. Kim jest szczęśliwiec?

Wczoraj Wadowicką Kartę Seniora otrzymał Pan Grzegorz Ryszkiewicz z Wadowic – mieszkaniec osiedla Pod Skarpą. Jest pierwszym posiadaczem takiej karty.

Kolejne Karty Seniora czekają na swoich właścicieli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. O kartę może starać się każdy mieszkaniec gminy w wieku 60+.

Do tej pory złożono już 168 wniosków.

Posiadacze Karty uprawnieni będą do korzystania z szeregu rabatów oferowanych przez firmy i instytucje działające na terenie gminy.

Program stanowi element szerszej polityki społecznej i senioralnej gminy, o której mówi „Strategia polityki senioralnej w gminie Wadowice na lata 2020 – 2025”. Głównym celem strategii jest poprawa jakości życia mieszkańców 60+, a wśród jej najważniejszych zadań jest m.in. zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności, poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej czy pomoc seniorom z niepełnosprawnościami. Opracowany dokument jest szczególnie istotny przy ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe na działania na rzecz seniorów.

info, foto: UM Wadowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje