czwartek, 16 lutego 2023 09:01

„Wieliczka 2060” - miasto przyszłości - kluczowym tematem Międzynarodowej Konferencji „Samorząd 6.0”

Autor Artykuł zewnętrzny
„Wieliczka 2060” - miasto przyszłości - kluczowym tematem Międzynarodowej Konferencji „Samorząd 6.0”

Trwają prace nad programem Międzynarodowej Konferencji „Samorząd 6.0”- o tematyce: rozwój społeczny, usługi publiczne, nowoczesne finanse, Wieliczka 2060 – miasto przyszłości. Będzie to drugie międzynarodowe spotkanie, które odbędzie się w Wieliczce w 2023 roku.

Wieliczka staje się ważnym miejscem spotkań samorządowców, naukowców reprezentujących wiele dziedzin nauki i praktyki samorządowej, aby dyskutować o tym, jak rozwijać dalszy model samorządu przyszłości. W ciągu ostatnich kilku lat, technologia i innowacje gwałtownie przyśpieszyły, są coraz ważniejsze dla rozwoju społecznego i gospodarczego, a konferencja stanowi platformę debaty o trendach, praktykach oraz wyzwaniach rozwojowych przed którymi stoją samorządy.

„Wieliczka 2060 - miasto przyszłości" będzie kluczowym tematem konferencji, ponieważ samorządy odgrywają ważną rolę w poprawie jakości życia swoich mieszkańców. Czym będzie miasto przyszłości i jak ono powinno wyglądać? - rozmyślają nad tymi pytaniami naukowcy i praktycy. Czy to będzie dbanie o ekologię, prostotę i wygodę poruszania się, ekologiczny transport, oszczędzanie przestrzeni? We współczesnych projektach dotyczących kształtowania przestrzeni miejskiej można zaobserwować cztery wyraźne nurty odnoszące się do miasta ekologicznego, miasta inteligentnego, miasta skoncentrowanego i miasta ekstensywnego.

Istotnym obszarem dyskusji podczas konferencji będzie wizja rozwoju miast w kontekście dokumentu Krajowa Polityka Miejska 2030, który jest instrumentem prowadzenia polityki rządu RP wobec miast i miejskich obszarów funkcjonalnych. Rozwój miast wpisuje się w politykę rozwoju naszego kraju, w tym politykę regionalną. Polityka rozwoju miast – obok działań ukierunkowanych na wyzwania i problemy miast w granicach administracyjnych – powinna coraz wyraźniej dostrzegać korzyści, jakie niesie współpraca z otoczeniem, czyli z gminami sąsiadującymi i powiązanymi funkcjonalnie. Te wzajemne relacje, umiejętność rozwiązywania ponadlokalnych problemów i czerpanie obustronnych korzyści stanowić będzie o przewadze konkurencyjnej i atrakcyjności obszarów ­miejskich, metropolii.

prof. dr hab. Zbigniew J. Makieła, prof. dr hab. Wojciech Czakon

fot. Fb. Międzynarodowa Konferencja: Samorząd 6.0.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje