czwartek, 7 października 2021 07:00

Kłaj. Bakterie coli w wodociągu. Woda niezdatna do spożycia!

Autor Marzena Gitler
Kłaj. Bakterie coli w wodociągu. Woda niezdatna do spożycia!

Gmina Kłaj poinformowała o problemach z jakością wody w wodociągu miejskim. Pobrane w poniedziałek próbki okazały się zanieczyszczone bakteriami Coli. Sanepid zakazał jej spożywania.

Na stronie internetowej gminy ukazał się komunikat, informujący o decyzji sanepidu: "Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o. informują, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce nr PSSE.HK.9020.14008.4.2021 z dnia 06.10.2021 r woda z Wodociągu Publicznego Szarów 2 jest nieprzydatna do spożycia! (dotyczy miejscowości Kłaj oraz częściowo miejscowości Targowisko. Woda może być używana do celów sanitarnych (mycie podłogi itp., spłukiwanie toalet).

Komunikat-PSSE-z-dnia-06.10.2021r. - Pobierz

Decyzja-PPIS-z-dnia-06.10.2021-r-brak-przydatności-wody-skompresowany - Pobierz

Wyjaśnienie: w dniu 04.10.2021 r zostały pobrane 3 próbki wody z Wodociągu Publicznego Szarów 2 w punktach poboru: SUW2 Szarów, Szkoła Podstawowa w Targowisku i z hydrantu przy szkole w Targowisku. W próbce wody pobranej z hydrantu stwierdzono występowanie bakterii grupy coli w ilości 80 jtk/100 ml.

Podjęte działania naprawcze: w dniu 06.10.2021 r przepłukano sieć wodociągową z profilaktycznie zwiększoną dezynfekcją sieci wodociągowej (podchlorynem sodu). Ponadto w dniu 06.10.2021 r pobrano 5 próbek wody z sieci wodociągowej. Wstępne wyniki badań będą znane w dniu 07.10.2021 r w godzinach popołudniowych."

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje