środa, 10 stycznia 2024 17:14

Wieliczka inwestuje w zaopatrzenie w wodę pitną dla mieszkańców

Autor Marzena Gitler
Wieliczka inwestuje w zaopatrzenie w wodę pitną dla mieszkańców

Rozpoczęła funkcjonowanie Wielicka Stacja Uzdatnia Wody w Bogucicach. Równocześnie trwają prace budowlane nad rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Węgrzcach Wielkich, a zakończyły się działania nad wzmocnienie sieci wodociągowej poprzez budowę zbiornika w Sułkowie. Inwestycje te to wielozadaniowe przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym w systemie zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Wieliczka.

- Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody Węgrzce Wielkie to ważna inwestycja w Mieście i Gminie Wieliczka, która wpłynie na lepsze zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną. Należy przypomnieć, że jest to kolejna strategiczna inwestycja, obok budowy Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej w Wieliczce-Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi oraz budowy zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i rozbudową sieci wodociągowej. Stacja Uzdatniania Wody w Bogucicach dostarcza wodę pitną przede wszystkim dla miasta Wieliczka, natomiast stacja w Węgrzcach Wielkich i zbiornik w Sułkowie poprawią zaopatrzenie w wodę pitną północnej części gmina, a południe zaopatrywane jest wodą z Raby - podkreśla Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

  • Zobacz też:
W pierwszym dniu nowego 2024 roku została uruchomiona nowoczesna Wielicka Stacja
Uzdatniania Wody, która rozpocznie proces poprawy jakości wody w naszej gminie. Bez tej wielomilionowej inwestycji

Nowa stacja uzdatniania wody powstaje przy czynnej, istniejącej już stacji. Dzięki modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Węgrzce Wielkie zwiększona zostanie wydajność do 109 m3/h. W ramach zadania wykonany zostanie kompletny ciąg technologiczny oczyszczania wody, składający się z układu napowietrzania wody, filtracji ciśnieniowej i dezynfekcji wody. Całość zostanie zabudowana w budynku.

Nowa stacja uzdatniania wody wraz z hydrofornią będzie, tak jak obecna, podawała wodę do istniejących zbiorników wody pitnej o pojemności sumarycznej 2300 m3. W budynku znajdzie się również dyspozytornia i pomieszczenie szatni wyposażonej w węzeł sanitarny, dla osób obsługujących stację.

Powstający budynek będzie dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Powierzchnia użytkowa to 278,70 mkw. Powstanie też hala hali filtrów wraz z wyposażeniem o pow. 141 mkw.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa o średnicy 250 mm łącząca dwie istniejące, czynne sieci wodociągowe, tj. sieć zlokalizowana w miejscowości Kokotów i w miejscowości Węgrzce Wielkie, o długości ok. 2 km, wraz przywróceniem do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych i ciągów pieszych.

Wartość inwestycji wynosi 11,3 mln zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 mln zł., a środki własne Gminy Wieliczka to 6,3 mln zł. Zakończenie realizacji inwestycji wraz z rozruchem stacji planowane jest w połowie roku 2024.

Równocześnie w Sułkowie wybudowany został zbiornik wody pitnej 200 m3 wraz z komorą zasuw, hydrofornią, pomieszczeniami pomocniczymi, instalacjami wewnętrznymi – wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, z zagospodarowaniem terenu.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka