wtorek, 2 stycznia 2024 12:32

W pierwszym dniu nowego 2024 roku została uruchomiona nowoczesna Wielicka Stacja

Autor Głos 24
W pierwszym dniu nowego 2024 roku została uruchomiona nowoczesna Wielicka Stacja

Uzdatniania Wody, która rozpocznie proces poprawy jakości wody w naszej gminie. Bez tej wielomilionowej inwestycji, kolejne kroki w obszarze pozyskania nowych zasobów wody byłyby niemożliwe. To krok milowy w procesie rozwoju i modernizacji naszej gminy. To również niezwykle istotne zabezpieczenie w obliczu zagrożenia deficytem wody w kraju, przed którym przestrzegają specjaliści. Dzięki nowej stacji w wielickich kranach popłynie woda najwyższej jakości. Uzyskaliśmy wzmocnienie infrastruktury wodociągowej.

Stacja, której budowę zakończono w grudniu 2023 roku, należy do najnowocześniejszych obiektów tego typu. W pełni zautomatyzowana, zbudowana z trwałych, nierdzewnych komponentów gwarantujących wieloletnie funkcjonowanie bez zakłóceń, docelowo będzie w stanie zaopatrzyć w wodę do około 100 tysięcy mieszkańców. Woda poddawana uzdatnianiu pochodzić będzie m.in. z czterech studni głębinowych wydrążonych na terenie obiektu - aktualnie podłączona jest studnia o głębokości 170 m o wydajności 60m3/h , co pozwoli nam w początkowym okresie uzyskać rocznie 525 600 m3.

W budynku technologicznym woda surowa poddawana jest procesom: napowietrzania, usuwania żelaza, manganu, obniżenia twardości, dezynfekcji podchlorynem sodu i przy pomocy lamp UV. W systemie dezynfekującym działają 3 aeratory, 8 filtrów ze złożami
katalitycznymi (skały sprowadzono z Gabonu) plus kwarcowymi działających odżelazająco i odmanganiająco, dwa zestawy lamp UV działających niezależnie, kompresory napowietrzające. Woda przechodzi także przez stację zmiękczania, a zanim trafi do systemu pomp sieciowych poddawana jest stałej analizie za pomocą elektronicznego systemu monitorującego.

Docelowa przepustowość stacji to 360 m3 /h, co daje 3 153 600 m3 na rok. Przypomnijmy, że wydajność zakładu w Bieżanowie to 140  m3h. Zmiana w przyszłości będzie więc wyraźnie odczuwalna, wyraźnie też zmienią się parametry wody. Na terenie obiektu powstał  również dodatkowy zbiornik o pojemności 2200 m3 akumulujący wodę, która może zostać wprowadzona do obiegu w sytuacjach nagłego wzrostu zapotrzebowania (susza, pandemia itp).

- To wielka radość dla nas wszystkich, że otwieramy nowy rok kluczową z punktu widzenia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców inwestycją. To jedna z najważniejszych inwestycji w naszej Gminie, która jest efektem wieloletnich prac, a przede wszystkim myślenia strategicznego w odniesieniu do przyszłości. Nie musimy powtarzać, jak ważne jest zapewnienie dostępu do wody, zwłaszcza w obliczu zmniejszających się jej zasobów w kraju, bo o tym dziś mówią wszyscy. My realizację tej inwestycji zaczęliśmy już w 2014 roku, wiedząc, że musimy zapewnić bezpieczeństwo wodne naszym mieszkańcom, tym bardziej, że w gminie ich systematycznie przybywa. Dziś mogę powiedzieć, że wykonaliśmy wielki krok w wymagającym procesie modernizacji i równoczesnej realizacji potrzeb mieszkańców, ale pamiętajmy że to jest krok -  przed nami dalsza modernizacja, jak również przebudowa sieci w wielu miejscach doprowadzającej bezpośrednio wodę do budynków mieszkalnych – podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Należy podkreślić, że proces realizacji inwestycji był wieloetapowy i wymagał ogromu pracy i zaangażowania szeregu jednostek wielickiego samorządu. Prace rozpoczęto już w 2014 roku staraniami o wykup działki, na której zaplanowano budowę nowoczesnego zakładu uzdatniania wody. Zakup gruntu sfinalizowano w maju 2016 roku za kwotę w wysokości 1 miliona 50 tysięcy złotych, po czym ruszyły prace nad wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zorganizował konkurs. Wniosek złożony w czerwcu 2017 roku spełnił wymagane kryteria i wielicka gmina otrzymała dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach.  W lutym 2018 roku podpisano umowę z Funduszem na realizację zadania pod nazwą Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV na kwotę w wysokości 156 515 637,60 zł. Na projekt poświęcony zwiększaniu bezpieczeństwa wodnego w gminie, prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej przeznaczono z tej puli 39
092 793,36 zł.

  • Zobacz też:
Wieliczka inwestuje w zaopatrzenie w wodę pitną dla mieszkańców
Trwają prace budowlane nad rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Węgrzcach Wielkich

Przypomnijmy, że równocześnie dobiega końca realizacja dwóch kolejnych inwestycji związanych z poprawą infrastruktury wodnej w Mieście i Gminie Wieliczka, czyli budowa zbiorników wodociągowych oraz sieci wodociągowej w Sułkowie, a także rozbudowa sieci wodociągowej i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Węgrzcach Wielkich. Zakończenie tychinwestycji pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa wodnego w naszej gminie na najwyższy poziom, w odniesieniu do stałego wzrostu mieszkańców, przypomnijmy rocznie przybywa w Mieście i Gminie Wieliczka około 1 tys. nowych mieszkańców.

Artykuł Sponsowany

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka