wtorek, 25 lipca 2023 09:48

Wieliczka miastem akademickim

Autor Artur Kozioł - Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Wieliczka miastem akademickim

W ostatnim czasie samorząd wielicki położył bardzo mocny akcent na rozwój sfery edukacyjnej w naszej gminie. Rozbudowywane są szkoły, powstają nowe placówki, sale gimnastyczne, rozwijana jest infrastruktura sportowa. Pojawiły się też głosy wskazujące na możliwość otwarcia w Wieliczce wyższej szkoły zawodowej. Z czego wynikają te plany?

Już od pewnego czasu szukamy nowych obszarów, które możemy rozwijać z myślą o naszych mieszkańcach i ich przyszłości. Tych mieszkańcach, którzy są w Wieliczce zakorzenieni od pokoleń, a także tych, którzy do nas wciąż przybywają - przypomnę, że co roku w gminie przybywa około 1000 nowych osób. Jedna z propozycji, jaka w zasadzie wyodrębniła się w naturalny sposób dotyczy właśnie przestrzeni edukacji. Na naszym terenie tworzą się nowe miejsca pracy - mamy Strefę Aktywności Gospodarczej, która ciągle się rozwija, kolejna znajduje się po sąsiedzku w Niepołomicach. Naturalnym kierunkiem ewolucji naszej gminy jest więc założenie szkoły wyższej, co po pierwsze - sprawi, że będziemy konkurencyjni także w tym obszarze, po drugie - będziemy mogli kształcić młodych ludzi w różnych kierunkach, w tym także zgodnie z zapotrzebowaniem firm, które działają na tym terenie, a po trzecie - wzmocni to markę miasta.

Jaki charakter będzie mieć nowa uczelnia? Wyższa Szkoła Zawodowa będzie docelowo związana z obszarem gospodarczym, który intensywnie się rozwija - w kontekście Wieliczki nie mówi się już tylko o turystyce, z którą do niedawna nasze miasto wyłącznie się kojarzyło. Uczelnia stanowiłaby odpowiedź na zapotrzebowanie młodych ludzi na zyskanie wyspecjalizowanego wykształcenia, a także na zapotrzebowanie firm, które tu działają. W ten sposób wzmocniłaby nasz lokalny rynek pracy.

Czy to jedyna opcja w zakresie uczelni wyższych w Wieliczce? Od pewnego czasu trwają też rozmowy dotyczące ulokowania w naszym mieście filii uczelni, jak dzieje się to w wielu miejscowościach w kraju. Aktualnie w większym stopniu rozmowy te dotyczą uczelni niepublicznych. Podczas ostatnich konferencji, jakie organizowaliśmy w Wieliczce od goszczących u nas profesorów, wykładowców wyższych uczelni z całej Polski, wychodziły opinie mówiące o tym, że Wieliczka zasługuje na szkołę wyższą. Jakiś czas temu wystosowaliśmy pismo do uczelni krakowskich informując o naszym pomyśle, także kilka pism do ministerstwa. Ostatnio pismo do ministra wystosował prof. Adamus - otrzymał odpowiedź, że jest szansa na założenie szkoły, wymaga to realizacji kolejnych kroków. Do ich podjęcia będziemy się więc w najbliższym czasie przygotowywać. Coraz mocniej uszczegółowiamy nasze plany i wizja wyższej szkoły w solnym mieście staje się realna. Po pandemii pojawiły się większe możliwości w momencie, gdy wprowadzono Krajowy Plan Odbudowy, czyli możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej. W tym planie znalazło się miejsce dla budowy szkoły wyższej. Aktualnie jak wiemy Plan ten realizowany jest bardzo wolno, lub wręcz się spóźnia, ale na tym etapie nie chcę wnikać w przyczyny tego stanu rzeczy. Chciałbym mówić o naszym projekcie, którego realizacja jak sądzę przyczyni się do jeszcze większego rozwoju.

Coraz częściej słyszymy o potrzebie powstania takiej  szkoły w Wieliczce. Wyraźnie widać, że przy rozwoju naszej bazy edukacyjnej, który jest jednym z przejawów rozwoju całej gminy jest tu miejsce i zapotrzebowanie na szkołę wyższą, zwłaszcza taką o charakterze zawodowym, czyli szkolącą w konkretnych specjalizacjach. Coraz częściej spotykam się z głosami świadczącymi o tym, że pomysł ten padł na dobry grunt i sami mieszkańcy, nie mówiąc już o firmach widzą konieczność powstania takiej placówki na naszym terenie.

Artykuł sponsorowany

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka