czwartek, 1 kwietnia 2021 06:17

Wieliczka. Ta budowa to inwestycja w bezpieczeństwo

Autor Głos 24
Wieliczka. Ta budowa to inwestycja w bezpieczeństwo

Trwa budowa nowej siedziby Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce.

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i tzw. wschodniej obwodnicy Wieliczki (ul. Powstania Styczniowego), gdzie Starostwo Powiatowe w Wieliczce zaplanowało budowę Centrum Administracyjnego, obejmującego wspólną lokalizację siedzib: komendy powiatowej straży pożarnej, policji i pogotowia (siedziby zespołów ratownictwa medycznego).

Pod koniec lutego br. starosta wielicki Adam Kociołek, reprezentując skarb państwa, podpisał akt notarialny na mocy którego, działka, na której realizowana jest budowa nowej siedziby Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce zostaje przekazana na rzecz województwa małopolskiego.

W spotkaniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce wzięli udział przedstawiciele województwa małopolskiego: wicemarszałek  Łukasz Smółka, dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Jerzy Kopeć, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Tomasz Tomala, wicestarosta wielicki  Henryk Gawor, członek zarządu powiatu wielickiego Stanisław Kyrc oraz Rafał Ślęczka.

Ta inwestycja nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Liczę na dalszą dobrą współpracę oraz na to, że wszystkie terminy związane realizacją tej inwestycji zostaną dotrzymane. Projekt, o którym dziś rozmawiamy, jest inwestycją w bezpieczeństwo i w zdrowie, kolejnym krokiem w poprawę komfortu życia mieszkańców powiatu wielickiego - mówi starosta Adam Kociołek.

Uczestnicy spotkania złożyli krótką wizytę na placu budowy, gdzie mogli ocenić zaawansowanie robót. Do tej pory udało się już wykonać betonowanie ścian fundamentowych oraz szybu windowego do poziomu 0.

Koszty budowy nowej siedziby pogotowia wraz z zagospodarowaniem i instalacjami zewnętrznymi szacuje się na około 3,5 mln zł. Wartość umowy z wykonawcą prac budowlanych to ponad 2,8 mln zł.

Całość inwestycji będzie finansowana przez: Województwo Małopolskie (ok. 2,5 mln zł), Powiat Wielicki (ok. 1 mln zł) oraz Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (ok. 50 tys. zł).

inf. i foto: Powiat Wielicki

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje