wtorek, 8 grudnia 2020 11:10

Wieliczka. Uratowali 18 zabytkowych nagrobków. Na następny mają tylko 354 złote!

Autor Jadwiga Duda
Wieliczka. Uratowali 18 zabytkowych nagrobków. Na następny mają tylko 354 złote!

W wyniku ostatniej, 15-tej zbiórki Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce zebrano zaledwie 354 zł 29 gr. Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat na ten cel. Bez tego nie będzie możliwości konserwacji kolejnych pomników.

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) przez 15. ostatnich lat od 2006 do 2020 r. organizowało  na 1-go listopada w dniu Wszystkich Świętych Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w celu zebrania funduszy na ratowanie zabytkowych pomników nagrobnych na tym cmentarzu. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa i obostrzenia sanitarne od 23.10. do 3.11.2020 r.  była prowadzona 15.  zbiórka publiczna nr: 2020/2715/OR do trzech skarbon: dwie umieszczone były  na bramach wejściowych na cmentarz a trzecia wypożyczona z Kopalni Soli „Wieliczka”-Trasa Turystyczna przed Domem Przedpogrzebowym. W wyniku 15-tej zbiórki zebrano 354 zł 29 gr.  Ofiarodawcom dziękujemy. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem członków i sympatyków Klubu Przyjaciół Wieliczki: Jadwigi Duda, Anny Kisiel, Grażyny Kowal z mężem Jackiem, Hanny Kozioł, Jana Matzke, Marii Nawrot, Wandy Polan, Mariana Sipóry, Jacka Zagajewskiego, którzy organizowali tegoroczną zbiórkę.  Dziękujemy Izabeli Borzęckiej z MBS w Wieliczce za obsługę finansową zbiórki.

Gromadzimy środki na II etap prac konserwacji grobu rodziny Kałużów - nauczycielki Antoniny Kałużanki zmarłej w 1902 r.,  w kwaterze VII zaplanowany na 2021 r. Obejmie on konserwację metalowego ogródka, który pierwotnie znajdował się na nagrobku.  

Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat na ten cel na  konto Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w  Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce przy  ul. Kilińskiego 2 nr: 90 86 190006 0010 0200 7852 0004

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” ze społecznych funduszy zebranych   przez Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce dokonało w latach 2007 – 2020  renowacji następujących zabytkowych pomników  nagrobnych:

 • w 2007 r.   pomnik nagrobny nr B-543 c. k. Kazimierza Przychockiego (1837-1907) z krewnymi w kwaterze VIII za  12. 923 zł,
 • w 2008 r.  odrestaurowano pomnik nagrobny Antoniego Kosowskiego (1852-1940) w kw. III   za 4. 834 zł.
 • w 2009 r. odnowiono pomnik nagrobny i grób Junoszy Seweryna Łempickiego (1843-1931), uczestnika powstania styczniowego i rodziny Stroków w kw.  III za 19.000 zł oraz  krzyż na ww. grobowiec c. k. Kazimierza Przychockiego za 2.500 zł.
 • w 2010 r. nagrobek Agnieszki z Iskierków Zimlerowej zm. w 1899 r. w kw. X za 12.500 zł.
 • w 2011 r. wykonano konserwację nagrobka Jana  Zimlera, zm. w 1879 r,   c. k. urzędnika salinarnego  w kw. X a  za kwotę 7 603 zł, i nagrobek  Anny Morawieckiej, zm. w 1899 r.,  za 19. 777 zł. w kw. XVI.
 • w 2012 r. przeprowadzono konserwację  pomnika nagrobnego  Janci Zwonarż z 1895 r. w kw. XVIII oraz tablicę nagrobną Władysława Ciepłego, powstańca styczniowego w kw. I.  za kwotę 17 570 zł.
 • w 2013 r., w związku ze 150. rocznicą powstania styczniowego (1863-2013), odrestaurowano nagrobek Józefa Zielińskiego (1831-1897), uczestnika walk o Niepodległość w roku 1848, 1863, urzędnika Powiatowej Kasy Oszczędności w Wieliczce w kw. I za kwotę 8763.56 zł.
 • w 2014 r. odnowiono nagrobek Julusia i Anusi Szafrańskich zmarłych w  1911 i 1921 r. w kw. za kwotę  18.126 zł 41 gr.
 • w 2015 r.  odrestaurowano pomnik nagrobny rodziny Mazurkiewiczów z lat 1879-1898 w kw. I  i nagrobek Stanisława Odrowąża Małui z 1911 r. w kw. XIV za kwotę 18. 500 zł.
 • w 2016 r. odrestaurowano pomnik Józefy Diehlówny z 1912 r. w kw.  X  za kwotę 16.652,05 zł.
 • w 2018 r. z XII kwesty w 2017 r. odnowione zostały  groby Procnerów: Andrzeja (+1861) i Alojzego (+1918), uczestnika Wiosny Ludów na Węgrzech w 1848 r. w kw. VII;  Jana Hojarczyka (+ 1916), budowniczego miejskiego w kw. II  i   Klemensa Rzepeckiego (+1933), legionisty w kw. XIV za kwotę 16, 612 zł. 15 gr.
odrestaurowany grób Jana Hojarczyka (+ 1916)
 • w 2019 r. z XIII kwesty z 2018 r. i częściowo XIV. w 2019 r. odrestaurowano nagrobki: Bronisławy Płazińskiej (+1879 r.) w kw. VIII za kwotę 16.276 zł 67 gr. i  nagrobek Fryderyka Lipowskiego (+1872 r.) nr B-543,  w kw. VII za kwotę 7.962 zł 35 gr.
nagrobek Bronisławy Płazińskiej (+1879 r.)
 • w 2020 r. z kwesty w 2019 r. odrestaurowano grób Kałużów -  Antoniny Kałużanki w kw. VII za kwotę 16.103 zł 39 gr.

Prace przy konserwacji tych nagrobków pracowała firma Andrzeja Starowicza i  Katarzyny Magrysiewicz- Dobrzańskiej i jej syna Macieja.  Dziękujemy im za prawidłowe i terminowe wykonanie prac renowacyjnych.

Razem na  renowację 18 - tu pomników nagrobnych, krzyża i tablicy w latach 2007-2020 wydano 215.703 zł 58 gr. Odrestaurowane groby zostały pokazane na „CEGIEŁKACH na ratowanie  zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce”, opracowanych przez niżej podpisaną, które otrzymywali ofiarodawcy od kwestarzy. Relacje z kwest od 1 do 11 zostały opublikowane w zeszytach „Biblioteczki Wielickiej” a z kwest 12 - 15 w „Głosie Wielickim”.

Podkreślić należy że do zebrania ww. środków przyczynili się wolontariusze-kwestarze z Klubu Przyjaciół Wieliczki, radni z Rady Miejskiej w Wieliczce, uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 2, 3, 4,  Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, harcerki i harcerze z Hufca ZHP  w Wieliczce pod opieką nauczycieli i drużynowych.

Wśród nich był zawsze prof. Andrzej Gaczoł, były Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie. Wszystkim kwestarzom  dziękujemy.

Jadwiga Duda, prezes Zarządu  Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje