poniedziałek, 22 sierpnia 2022 09:24

Wieliczka. Wakacyjne warsztaty edukacyjne dla uchodźców w Zawoi

Autor Głos 24
Wieliczka. Wakacyjne warsztaty edukacyjne dla uchodźców w Zawoi

Dzięki współpracy MGOPS w Wieliczce z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania społeczne, ponad 50 mieszkańców Centrum Pomocy Ukrainie w Grabiu przebywa na wakacyjnych warsztatach edukacyjnych w Zawoi.

W projekcie biorą udział mamy z dziećmi. Z mamami realizowane są warsztaty z zakresu budowania poczucia własnej wartości, aktywizacji zawodowej, wzmacniania umiejętności wychowawczych oraz sposobów radzenia sobie z traumą. Dla dzieci, w czasie kiedy mamy uczestniczą w zajęciach,  prowadzone są zajęcia opiekuńcze, integracyjne, plastyczne, wspierające umiejętności językowe i zręcznościowe. Dzieci zostały podzielone na trzy grupy wiekowe, każda grupa ma swojego dorosłego opiekuna oraz wolontariusza wspomagającego.

Poza warsztatami realizujemy wspólne aktywności rodziców i dzieci, jak rozgrywki, zabawy kreatywne i zręcznościowe, wycieczki piesze po pięknej okolicy, poznawanie miejscowego folkloru oraz …kąpiele w basenie. Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Operator programu ; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje