poniedziałek, 15 lutego 2021 11:19

Wieliczka zabiega o wsparcie dla rozbudowy ośrodka zdrowia z budżetu Ministerstwa Zdrowia

Autor Głos 24
Wieliczka zabiega o wsparcie dla rozbudowy ośrodka zdrowia z budżetu Ministerstwa Zdrowia

Gmina Wieliczka zabiega o ponad 7 mln zł dotacji do rozbudowy Ośrodka Zdrowia przy ul. Szpunara. Pisma do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wysłali burmistrz Artur Kozioł, dyrektor ZP ZLO Grażyna Kozak i dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Kühl.

Potrzebne wsparcie - burmistrz prosi o dotację

Jak informuje burmistrz Kozioł, Gmina Wieliczka przeznaczyła na projekt „Rozbudowa SPZLO w Wieliczce z przeznaczeniem na Podstawową Opiekę Zdrowotną i Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną wraz z utworzeniem poradni chorób zakaźnych w związku z powstaniem zagrożeń epidemiologicznych” 10,5 mln zł poręczając kredyt dla SPZLO w Wieliczce, jednakże po otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym, okazało się, że środki na ten cel są niewystarczające.

Koszt przedsięwzięcia (wynoszący ponad 14 500 000 zł bez wyposażenia), przy innych projektach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę ze środków własnych, w dobie panującej pandemii COVID-19, stanowi duże obciążenie dla budżetu Gminy Wieliczka. W związku z tym burmistrz zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o wsparcie w kwocie 7,25 mln zł co stanowi około 49,9% wydatków na to zadanie.  "Wsparcie w tej wysokości pozwoli zrealizować powyższe przedsięwzięcie mające na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowia mieszkańców Gminy" - napisał burmistrz Kozioł.

Priorytetem zapewnienie bezpieczeństwa

"Gmina Wieliczka zdecydowała się na tak ważny i trudny projekt chcąc w czasie pandemii odciążyć służbę zdrowia i wspomóc mieszkańców w zapewnieniu im opieki medycznej na odpowiednim poziomie - czytamy w piśmie burmistrza do ministra zdrowia. - Priorytetem naszej Gminy jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez rozbudowę ośrodka zdrowia. W rozbudowanym budynku będą znajdować się nowoczesne gabinety, izolatki, gabinety zabiegowe, a w czasie zagrożenia epidemiologicznego ośrodek będzie można w łatwy sposób dostosować do sprawowania opieki nad osobami chorymi na COVID-19. Tak dostosowana placówka pozwoli odciążyć przepełnione Szpitale w czasie pandemii, a także zapewni mieszkańcom szybszą pomoc, ponieważ nie będą zmuszeni podróżować do innych gmin i powiatów w poszukiwaniu wsparcia i ratunku.

Pragnę podkreślić, że planowane jest wykorzystanie zakładu leczniczego jako ośrodka rehabilitacyjnego dla osób z powikłaniami po COVID-19. W tej chwili coraz więcej osób zaczyna odczuwać dolegliwości po przebytej chorobie i wymaga natychmiastowego leczenia. Ośrodek będzie wpisywał się w potrzeby mieszkańców.

Rozbudowa ośrodka ma zająć 7 miesięcy od podpisania umowy. Tak szybka realizacja inwestycji pozwoli na natychmiastowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców w czasie pandemii, ale także w walce z jej skutkami."

Pisma o wsparcie przesłali do Adama Niedzielskiego również dyrektor ZP ZLO Grażyna Kozak i dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Kühl.

Całodobowa Opieka Medyczna wróci do Wieliczki?

"Gmina Wieliczka jako organ tworzący dla SP ZLO wspiera naszą jednostkę i zabezpieczyła w swoim budżecie 10 5000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, co nie jest kwotą wystarczającą do sfinansowania zadania - informuje Grażyna Kozak. - Zrealizowanie przedmiotowego zadania będzie wyraźną poprawą warunków świadczenia usług dla pacjentów mieszkańców powiatu w okresie trwającej pandemii i późniejszym. Równocześnie pragnę poinformować pana Ministra o naszej gotowości do udziału na pełnienie Całodobowej Opieki Medycznej na okres od 01.07.2020, po decyzji naczelnego Sądu Administracyjnego.

Powiat Wieliczka, jako jeden z nielicznych nie posiada własnego zaplecza szpitalnego - przypomina dyrektor ZP ZLO w Wieliczce. - Zasadna naszym zdaniem jest rozbudowa Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce oraz rozszerzenie posiadanych funkcjonalności tak, aby choć w pewnym stopniu zminimalizować brak lecznictwa szpitalnego na terenie powiatu.

Jego brak bardzo dotkliwie odczuliśmy w okresie nasilonej zachorowalności na COVID-19 w okresie wiosennym oraz jesienno-zimowym, szczególnie z bardzo dużym problemem w dostaniu się pacjentów na oddział szpitalny z wystawionym skierowaniem.

Powyższa reakcja, w określonej części, mogłaby być wykorzystana w okresie zagrożenia epidemiologicznego, jako izolatorium, dla pacjentów, których stan nie wymaga hospitalizacji, ale wymagany jest stały monitoring parametrów życiowych i nadzór medyczny" - argumentuje dyrektor Kozak.

Zakażeń więcej niż gdzie indziej

"Powiat Wielicki jest jednym z 3 powiatów w województwie małopolskim, które nie mają swojego szpitala - przypomina w piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMiG Wieliczka Krzysztof Kühl. - Na terenie miasta i gminy Wieliczka zamieszkuje 59 tys. ludzi, a w powiecie wielickim ponad 126 tys.. Miasto i Gmina Wieliczka uczestniczy bardzo aktywnie w działaniach ukierunkowanych na walkę z pandemią COVID-19, między innymi poprzez uruchomienie miejsca kwarantanny zbiorowej, punktu wymazowego, dezynfekcję miejsc w przestrzeni publicznej, dostarczaniem maseczek ochronnych dla mieszkańców, zakupu sprzętu ochronnego  dla jednostek OSP, dezynfekcję środków transportu zbiorowego.

Gmina Wieliczka jest dobrze skomunikowana z Krakowem, poprzez szereg linii autobusowych, busów, pociąg, co wynika z faktu, że wielu mieszkańców pracuje w Krakowie lub dojeżdża do szkół, uczelni, nie bez znaczenia jest również duży ruch turystyczny. Analizy statystyczne liczby zachorowań na COVID-19 i zgonów wskazują jednoznacznie, iż gm. Wieliczka jest najbardziej zagrożona w porównaniu do pozostałych gmin powiatu wielickiego, gdyż odnotowała połowę zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Zapewnienie bezpieczeństwa medycznego dla mieszkańców gminy Wieliczka w tym mieszkańców powiatu wielickiego szczególnie w okresie trwania pandemii COVID-19 poprzez rozbudowę istniejącej placówki medycznej tj. Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. B. Szpunara nr 20 z przeznaczeniem na Podstawową Opiekę Zdrowotną i Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną wraz z utworzeniem poradni chorób zakaźnych, pozwoli na zapewnienie wymaganego poziomu zabezpieczenia medycznego dla mieszkańców gminy oraz powiatu wielickiego, zwiększy również wachlarz możliwości podejmowania kolejnych działań ukierunkowanych na zwalczanie pandemii COVID-19.

Mając na względzie, iż jedną z ostatnich grup społecznych, które będą szczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 są osoby młode, bardzo aktywne zawodowo, społecznie, sportowo, często się przemieszczające, podejmowanie działań wyprzedzających takich jak proponowana rozbudowa SPZLO w Wieliczce staje się bardzo zasadne" - argumentuje Krzysztof Kühl.

inf. i foto: UMiG Wieliczka  

zobacz też:

Wieliczka. Ruszył przetarg na rozbudowę przychodni
Gmina Wieliczka na mocy porozumienia z SPZLO 30 grudnia ogłosiła przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegający na rozbudowie Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje