wtorek, 24 września 2019 13:38

Wiesz, że używanie tego urządzenia jest niezgodne z prawem?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Wiesz, że używanie tego urządzenia jest niezgodne z prawem?

Mieszkasz w rejonie z kiepskim sygnałem telefonii komórkowej? Niektórzy operatorzy jako antidotum na tę bolączkę zalecają użytkownikom zakup wzmacniacza sygnału. Tymczasem Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega, że wykorzystywanie tego rodzaju urządzeń ma negatywny wpływ na działanie sieci komórkowych i jest niezgodne z prawem.

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą jakości połączeń w sieciach operatorów telefonii komórkowej.

– Jest ona skierowana do wszystkich abonentów sieci telefonii komórkowych. Szczególnie do tych, którzy nie mogą skutecznie korzystać z usług świadczonych przez operatorów mobilnych sieci telefonii komórkowej – przybliża Adam Kruk z krakowskiej delegatury UKE.

Kolejnym celem kampanii jest powstrzymanie użytkowników telefonów komórkowych od zakupu wzmacniaczy sygnału oraz ich montażu i używania. Pozwoli to na ograniczenie liczby zakłóceń w licencjonowanych pasmach operatorów telefonii komórkowej.

Wykorzystywanie wzmacniaczy ma negatywny wpływ na działanie sieci komórkowych. Należy podkreślić fakt, że powodowanie zakłóceń może skutkować brakiem możliwości połączenia z numerami alarmowymi (m.in. 112, 997, 998) w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Warto też mieć świadomość, że popularna komórka nie jest telefonem stacjonarnym i nie ma gwarancji, że będzie działała w zamkniętych pomieszczeniach.

Problem taki szczególnie pojawia się w budynkach pokrytych blachą, blaszanych halach produkcyjnych, w przyziemiach budynków i innych miejscach, które powodują wytłumienie fali elektromagnetycznej.

Przy zawieraniu umowy z operatorem nie zawsze zostajemy wystarczająco poinformowani o rzeczywistym zasięgu sieci komórkowej w rejonie naszego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Nierzadko przedstawiane przez operatora mapy zasięgu są jedynie teoretyczne i dotyczą zasięgu w przestrzeni otwartej. Abonenci mający kłopoty z jakością świadczonych usług powinni zgłosić ten fakt u swoich operatorów telekomunikacyjnych.

– Zwracamy uwagę, aby nie ulegać sugestiom, że sposobem na podniesienie poziomu sygnału sieci komórkowej jest samodzielne zamontowanie i używanie wzmacniacza (tzw. repeatera) – podkreśla Adam Kruk, dodając że używanie takiego urządzenia jest niezgodne z prawem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U.z 2018r. poz. 1954 z późn. zm.) zwanej dalej „Prawo telekomunikacyjne”, wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej jest urządzeniem radiowym. Używanie urządzenia radiowego wymaga, zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, posiadania pozwolenia radiowego.

Należy podkreślić, że wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej może być używany wyłącznie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych. Ponadto, zgodnie z art. 208 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego:

Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 zł.

Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Źródło: UKE / Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje