niedziela, 9 maja 2021 12:00

Wiosenne remonty w gminie Brzesko

Autor Mirosław Haładyj
Wiosenne remonty w gminie Brzesko

Trwa remont przystankowych wiat na terenie gminy Brzesko. Gruntownie czyszczone i malowane są wszystkie konstrukcje, a niektóre ich elementy, które uległy uszkodzeniom, podlegają wymianie.

Jeszcze w tym roku Urząd Miejski zakupi trzy zupełnie nowe wiaty, które zostaną zamontowane w Sterkowcu (dwie) i Mokrzyskach (jedna). Zakupy będą dokonane z finansowych środków zabezpieczonych w budżecie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego. W planach jest również zakup kolejnych sześciu konstrukcji, które zastąpią stare wiaty  zlokalizowane w centrum Brzeska. Te, których stan pozwoli na ich dalsze użytkowanie po lekkich remontach, zostaną przeniesione na przystanki, na których do tej pory nie było zadaszeń dla oczekujących na autobus pasażerów.

Najwięcej prac wykonywanych jest w samym Brzesku, w którym znajdują się aktualnie 22 wiaty przystankowe. Na każdym z tych przystanków zamontowane będą zakupione przez Urząd Miejski nowe tablice z rozkładami jazdy. Pojawią się też wyróżnione czerwonym kolorem komunikaty zakazujące umieszczania na wiatach oraz w ich obrębie jakichkolwiek reklam i ogłoszeń.

Brzeski samorząd planuje kolejne działania związane z renowacją i montażem wiat przystankowych. Szczegółowy zakres tych prac zostanie nakreślony po analizie kosztów zakupu, montażu i remontów wcześniej już przeprowadzonych.

Inf.: UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje