sobota, 20 lutego 2021 09:15

Wodociąg w Boguciach dotrze do mieszkańców dwóch kolejnych ulic

Autor Marzena Gitler
Wodociąg w Boguciach dotrze do mieszkańców dwóch kolejnych ulic

Prace projektowe przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w Bogucicach zostały poszerzone o przebudowę wodociągu na ul. Długiej i Wygody na os. Bogucice w Wieliczce. Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej zaakceptował koncepcję przebudowy wodociągu.

Jak informuje Urząd Miasta Wieliczka obecnie  trwają prace związane z odwiertami studni głębinowych przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w Wieliczce, które mają zwiększyć zaopatrzenie w wodę nowoczesnej stacji. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody (ZUW) Podziemnej w  Wieliczce-Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami  głębinowymi to wielozadaniowe przedsięwzięcie inwestycyjne, o znaczeniu  strategicznym w systemie zaopatrzenia w wodę - miasta i gminy Wieliczka.

Inwestycję realizuje Gmina Wieliczka i Zakład  Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w ramach Programu  operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3  Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach pod nazwą Budowa Kanalizacji w  Gminie Wieliczka – etap IV. Całkowity koszt realizacji projektu ma  wynieść 156 515 637,60 zł z czego koszt zadań realizowanych przez ZGK ma  wynieść 39 092 793,36 zł.

Co zostanie zrealizowane w ramach inwestycji?

ZADANIE NR 1
To wykorzystanie  zasobów wód podziemnych, ujęcia w Bieżanowie wraz z infrastrukturą  podziemną i obiektami, umożliwiającymi doprowadzenie wody surowej do  nowego ZUW w Wieliczce-Bogucicach w ilości 50% jego wydajności.

ZADANIE NR 2
To  budowa czterech studni głębinowych na terenie Wieliczki, wzdłuż ciągu  ul.Winnickiej. Spodziewana wydajność tych ujęć, w ilości 50% wydajności  nowego ZUW w Wieliczce Bogucicach.

ZADANIE NR 3
Budowa  rurociągów wody surowej, łączących nowe ujęcie z ZUW Wieliczka Bogucice i  wody czystej łączących ZUW Wieliczka Bogucice z siecią miejską.

ZADANIE NR 4
Budowa  ZUW podziemnej o wydajności Q=360m3, opartego na istniejących zasobach  wód podziemnych ZUW Bieżanów (zadanie nr 1) i spodziewanych zasobach z  Wieliczki (zadanie nr 2).

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje