środa, 20 marca 2024 15:45

Wyremontują prawie 9 km dróg w powiecie proszowickim

Autor Marzena Gitler
Wyremontują prawie 9 km dróg w powiecie proszowickim

27 lutego na spotkaniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami samorządów z powiatów wielickiego, krakowskiego i proszowickiego. W wydarzeniu uczestniczyli także posłanka Dorota Marek oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

„Inwestycja w region to inwestycja w ludzi”

– Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to jedna z cegiełek, które wspierają samorząd, ale każdy z tu obecnych starostów, wójtów, burmistrzów jest partnerem tego programu. To samorząd wie najlepiej, co jest potrzebne mieszkańcom. Jak podkreśla Premier Władysław Kosiniak-Kamysz, „silna Polska to Rzeczpospolita Samorządowa” – mówił wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

– Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego zapisana jest w Konstytucji. Chcemy o tym przypominać. Samorząd „rządzi się sam”: sam określa swoje priorytety i potrzeby, zgodnie z wolą mieszkańców. Jako przedstawiciele administracji rządowej będziemy tak rozumianą samorządność wspierać i chronić, pomagając zarazem z realizacji zadań takich jak te – związanych z lokalną infrastrukturą drogową. Gratuluję wszystkim beneficjentom i życzę szybkiej realizacji inwestycji – dodał wicewojewoda Ryszard Śmiałek.

– Jako parlamentarzystka mogę zapewnić, że inwestycje, w tym inwestycje drogowe, na pewno będą się rozwijać. Bo to inwestycja w region, ale przede wszystkim inwestycja w ludzi. Zapewniam o sprawiedliwym i adekwatnym do potrzeb podziale środków. Zadbaliśmy w budżecie o to, aby Państwa inwestycje lokalne mogły zostać zrealizowane – zapewniła posłanka Dorota Marek.

Inwestycje na ziemi proszowickiej

Jednostki samorządu terytorialnego z powiatu proszowickiego otrzymają w tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 7,6 mln zł. Dzięki tym środkom cztery samorządy: powiat proszowicki oraz gminy: Koszyce, Nowe Brzesko i Proszowice przebudują i wyremontują niemal 9 km dróg zamkniętych w 7 inwestycjach.

Największym beneficjentem jest gmina Proszowice, która dzięki wsparciu wysokości prawie 3,8 mln zł zrealizuje dwa zadania. Pierwsze to przebudowa drogi gminnej 160262K w miejscowościach Opatkowice, Klimontów. Na ten cel samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 2 171 016 zł. Kolejne to remont drogi gminnej 160236K w miejscowościach Przezwody, Kościelec. Tu dofinansowanie to 1 609 760 zł.

Wsparcie wysokości ponad 3,4 mln zł z RFRD otrzymał też powiat proszowicki. Na przebudowę drogi powiatowej 1279K w miejscowościach Malkowice, Modrzany, Zagaje Książnickie trafi 590 163 zł. Kolejne zadanie, które zrealizuje powiat to przebudowa drogi powiatowej 1282K w miejscowościach Malkowice, Siedliska. Na ten cel samorząd otrzyma 519 872 zł. Najwięcej środków – aż 2 305 927 zł zasili budżet przebudowy drogi powiatowej 1273K w miejscowościach Kowala, Jakubowice, Żębocin.

Środki trafią też do pozostałych samorządów. Gmina Koszyce na remont drogi gminnej 160030K w miejscowości Malkowice otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 308 458 zł. Z kolei Gmina Nowe Brzesko na zadanie pn. „Remont drogi gminnej 160698K w miejscowości Hebdów” pozyskała dofinansowanie w wysokości 120 404 zł.

Prawie 200 km wyremontowanych dróg w Małopolsce

Podczas inwestycji z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wkład samorządu to minimum 20 proc. środków własnych. Jak podkreślił wojewoda, obecne wsparcie z pozwoli na remont aż 200 km dróg w Małopolsce. – W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok do małopolskich samorządów trafi ponad 300 mln zł, w tym dla zadań jednorocznych prawie 215 mln zł, a dla zadań wieloletnich ponad 85 mln zł. Łącznie zawrzemy 217 umów, z 20 samorządami powiatowymi (w tym miastem na prawach powiatu) na 50 zadań oraz 110 samorządami gminnymi (w tym jednym miastem na prawach powiatu) na 167 zadań. W ramach tych zadań do budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu planowane są prawie 193 km dróg, w tym prawie 78 km dróg powiatowych oraz ponad 115 km dróg gminnych – podsumował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Inf. i fot. MUW

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka