poniedziałek, 7 września 2020 12:37

Z Książa Małego do Boczkowic pojedzie się lepiej

Autor Emilia Gara
Z Książa Małego do Boczkowic pojedzie się lepiej

Trwa już trzecia w tym roku inwestycja drogowa z Funduszu Dróg Samorządowych, która obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1218K (1, 838 km) Książ Mały – Boczkowice.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych wraz z poszerzeniem nawierzchni jezdni do szerokości 5,5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m,
  • przebudowę systemu odwodnienia wraz z wymianą przepustów pod koroną drogi oraz przepustów zjazdowych,
  • budowę nowych zjazdów w celu umożliwienia obsługi nieruchomości przyległych do drogi powiatowej,
  • budowę peronów komunikacji publicznej,
  • wymianę oznakowania,
  • wymianę opraw oświetleniowych na LED-owe.

Wartość umowna realizowanych robót budowlanych wynosi 2 459 138 zł brutto, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa jest na poziomie 1 209 243 zł brutto. Pozostałe koszty zadania po 50% finansują samorządy – Powiatu Miechowskiego i Gminy Książ Wielki.

Powiat przy wsparciu samorządów gminnych planuje przebudować jeszcze w tym roku dwie drogi z Funduszu Dróg Samorządowych, na które otrzymał rekordowe dofinansowanie na poziomie 80 %. Planuje się:

  • Przebudowę drogi powiatowej nr 1184K odcinek I - (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II - (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, na długości 3,141 km,
  • Przebudowę drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów - Charsznica.

Inf. i fot.: SP w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje