wtorek, 24 września 2019 13:24

Zachełmna. Będzie nowy wóz bojowy dla miejscowej OSP

Autor Mirosław Haładyj
Zachełmna. Będzie nowy wóz bojowy dla miejscowej OSP

W dniu 17 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, przy udziale Wojewody Małopolski Piotra Ćwika oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych”.  Gospodarzem spotkania był Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie dr Kazimierz Koprowski.

Umowę na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachełmnej, podpisali dr Kazimierz Koprowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zastępca Prezesa Funduszu, dr Anna Biederman-Zaręba z przedstawicielami jednostki OSP Zachełmna.

W ramach zadania Jednostka OSP zakupiła nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy o wartości 840.090,00 zł. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW  oraz NFOŚiGW wyniosła 310.000,00 zł. Dofinansowanie  w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego  w wysokości 50.000,00 zł opiewało na kwotę 150.000,00. Dodatkowo jednostka OSP uzyskała dofinansowanie z  budżetu Gminy Budzów w wysokości 380.090,00 w tym dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2019 w wysokości 50.000,00 zł.

Fot. i inf.: UG Budzów

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje