wtorek, 25 czerwca 2019 12:00

Zachować autentyzm. Konserwacja baraków murowanych dawnego KL Auschwitz-Birkenau

Autor (red)
Zachować autentyzm. Konserwacja baraków murowanych dawnego KL Auschwitz-Birkenau

Zakończyła się trwająca cztery lata konserwacja pierwszego murowanego baraku więźniarskiego na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau, która realizowana jest w ramach Globalnego Planu Konserwacji (GPK) – zaplanowanego na wiele lat programu prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz. GPK finansowany jest ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Do pilotażowego projektu konserwatorskiego wybrano dwa baraki w najgorszym stanie zachowania znajdujące się na odcinku BIb byłego obozu Birkenau. Prace przy baraku nr 8 zostały już zakończone, natomiast konserwacja baraku nr 7 powinna zakończyć się przed końcem roku.W oficjalnym zakończeniu konserwacji pierwszego z baraków udział wzięli przedstawiciele Muzeum, Fundacji Auschwitz-Birkenau, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecni byli także przedstawiciele Komitetu Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau – przedstawiciele państw-darczyńców, którzy wcześniej spotkali się dorocznym posiedzeniu. – Globalny Plan Konserwacji, realizowany od 2012 r. dzięki środkom finansowym Fundacji Auschwitz-Birkenau – wspartej znaczącymi środkami także z budżetu państwa polskiego – ma na calu przede wszystkim odpowiednie zabezpieczenie i zachowanie autentyzmu miejsca byłego obozu koncentracyjnego i zagłady, co nie należy do zadań łatwych. Proces konserwacji prowadzony przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau wraz z szerokim gronem specjalistów z różnych dziedzin, jest przykładem rzetelnej pracy i pełnej troski o jak najwierniejsze zachowanie warstwy historycznej obiektów przy wykorzystaniu najnowszej technologii, metod opracowanych i indywidualnie dostosowanych do danej problematyki – napisał w specjalnym liście wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński, dziękując przedstawicielom państw-darczyńców za zaangażowanie w projekt Fundacji Auschwitz-Birkenau podkreślił fundamentalne znacznie prowadzonych prac konserwatorskich dla naszej wspólnej przyszłości: – Wiemy dobrze, że cały czas dzieją się rzeczy trudne i bolesne. Widzieliśmy to dwa lata temu w Birmie, widzieliśmy to wcześniej w Rwandzie, obserwujemy wydarzenia w Afryce Subsaharyjskiej, czy w innych miejscach. Obserwujemy również naszą starą-nową Europę, która może budzić niepokój. Jestem jednak przekonany, że jeśli mamy uświadamiać kolejne pokolenia, to miejsce to znajduje się w samej esencji przesłania, które chcemy im dać. My stworzyliśmy mechanizm, który tej historii pozwala nie zniknąć wraz z naturalnym starzeniem się obiektów – powiedział.Więcej: http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/zachowac-autentyzm-konserwacja-barakow-murowanych-dawnego-kl-auschwitz-birkenau-,2062.html

Oświęcim - najnowsze informacje