poniedziałek, 5 sierpnia 2019 17:03

Zator: Stanisław Brzeźniak zasłużonym dla Niepodległej

Autor Anna Piątkowska-Borek
Zator: Stanisław Brzeźniak zasłużonym dla Niepodległej

Za działalność na rzecz budowania suwerenności państwa i tożsamości kulturowej odznaczono zasłużonych Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

– Czas pokoju, który nastał po roku 1918, nie był czasem spokojnym. Odzyskana niepodległość – chociaż wymarzona – była niezwykle krucha i chwiała się w swoich fundamentach jeszcze wielokrotnie na przestrzeni tych stu lat, które upłynęły od tamtego wydarzenia. Nie zabrakło jednak osób, które poświęcały swoje życie, by suwerenność, tożsamość kulturowa i rozwój naszej Ojczyzny były możliwe i stałe pomimo licznych przeciwieństw – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wręczając zasłużonym Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości to forma podziękowania za trud, oddanie i niezłomną wiarę, za działalność na rzecz budowania suwerenności państwa i tożsamości kulturowej.

Stanisław Brzeźniak odznaczony

Uhonorowany tym zaszczytnym odznaczeniem został m.in. Stanisław Brzeźniak – mieszkaniec gminy Zator, Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy, działacz społeczny, związkowy oraz polityczny.

W latach 1979-1990 był działaczem opozycji antykomunistycznej, który osobiście zasłużył się w odzyskanie przez RP suwerenności. Był represjonowany.

Pan Stanisław działa w Małopolskiej Wojewódzkiej Radzie Konsultacyjnej ds. działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych jako członek rady.

Jest także działaczem Solidarności roku 80 – organizował i współorganizował m. in. obchody rocznicowe czynu Niepodległościowego Polaków i rocznic solidarnościowych na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami. Działa też w Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego przy IPN – Oddział Katowice oraz w Stowarzyszeniu Pamięci Armii Krajowej oddział Bielsko-Biała.

Jak czytamy na stronie internetowej gminy Zator, pan Stanisław Brzeźniak jest również koordynatorem i inspiratorem wsparcia środowisk diaspory polskiej w byłym bloku postsowieckim (od 10 lat) ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Ukrainy wschodniej oraz relacji międzynarodowych opartych na prawdzie historycznej. Do tego dochodzi przekaz pomocy humanitarnej, socjobytowej, szkoleniowo-poznawczej, dbałość o miejsca pamięci historycznej i rzymskokatolickiej w w/w obszarze.

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje