wtorek, 20 sierpnia 2019 15:57

Zator: W końcu jest decyzja w sprawie obwodnicy

Autor Anna Piątkowska-Borek
Zator: W końcu jest decyzja w sprawie obwodnicy

Zator (powiat oświęcimski) od dawna czeka na obwodnicę. Wreszcie można zacząć budować.

Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), jaką jest budowa obwodnicy Zatora w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 781, o parametrach drogi klasy G. Nowa droga powstanie na odcinku od miejscowości Podolsze do drogi krajowej nr 44. Dodatkowo powstanie niezbędna infrastruktura techniczna w miejscowościach Podolsze i Zator (powiat oświęcimski) oraz Jankowice (powiat chrzanowski).

– Po długich staraniach powstał więc wreszcie dokument (posiadający rygor natychmiastowej wykonalności), który pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy – podaje Urząd Gminy Zator. – O dalszych losach inwestycji, będziemy informować na bieżąco, w miarę uzyskanych od Inwestora, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie informacji – dodają urzędnicy.

Jak czytamy w piśmie wojewody, informacje dotyczące odszkodowań można uzyskać w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel.: 12 39 21 432, 12 39 21 441, który w imieniu Wojewody Małopolskiego będzie prowadził postępowania odszkodowawcze.

Oświęcim - najnowsze informacje