piątek, 15 listopada 2019 16:20

Zbierali na ratowanie wielickiego cmentarza. Zobacz podsumowanie kwesty

Autor Marzena Gitler
Zbierali na ratowanie wielickiego cmentarza. Zobacz podsumowanie kwesty

17 950 złotych 94 grosze – to wynik XIV kwesty – 1.11.2019 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce.

1 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce XIV Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce zorganizowany przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki" w wyniku XIV kwesty do puszek zebrał 17 950 złotych 94 groszy na odnowę kolejnych zabytkowych nagrobków tej nekropolii. Stowarzyszenie otrzymało zgodę na kwestę nr: 2019/4691/OR z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.

Do 14 SKRZCK w Wieliczce poprzez złożenie deklaracji zgłosiło się 135 osób. Byli to: 16 członków Klubu Przyjaciół Wieliczki: Jadwiga Duda, prezes, prowadząca kwestę od 8.00 do 17.00-tej, Anna Kisiel, skarbnik, Hanna Kozioł, sekretarz, Janina Tańcula, członek Zarządu, Anna Ślęczka i Jan Matzke z Sądu Koleżeńskiego oraz członkowie: Halina Bryg, Stanisława Cygankiewicz, Dorota Duda, Józef Duda, Krzysztof Kasprzyk, Aldona Maria Pawłyk, Wanda Polan, Marian Sipóra, Jarosław Trojnacki, Leszek Woźniak, niezrzeszeni: Tomasz Batko, Małgorzata Domagalska, prof. Andrzej Gaczoł; Agnieszka Szczepaniak, zastępca burmistrza miasta i gminy Wieliczka do spraw społecznych, radni Rady Miejskiej w Wieliczce: Joanna Kordula, Piotr Ptak, Elżbieta Sikora, Rafał Ślęczka, Kazimierz Windak (zgłoszeni pisemnie przez przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Lurańca), uczniowie - 76 osób w tym: koordynator kwesty Piotr Harabasz z klasy 3 BT, który pracował od 8.00-17.00, Oliwia Bednarz z klasy 1 AG, Patrycja Muszyńska, Martyna Schwenk, Ariana Strynowicz, Wiktoria Zasadzka z klasy 1 AP, Wiktoria Hytroś, Filip Jania, Amelia Klich, Ewa Maziarz, Krzysztof Wiej z klasy 1 EG, Sebastian Hankus, Krystian Rodecki, Łukasz Sit, Damian Trzaska, Emilia Włodarczyk z klasy 1EP, Nikola Guzik, Wiktoria Pokuta, Michał Wojnarowski, Przemysław Wrześniak, Roksana Wrześniak z klasy 1 GG, Maksymilian Gubriel, Michał Hein, Dominika Kania, Amelia Krawczyk, Kamil Pulit, Dawid Stanucha, Martyna Styrna z klasy 1 GP, Filip Janik, Julia Mikuła z klasy 1 KP, Anna Domoń, Żaneta Guzik, Alicja Kmiecik, Weronika Nowak, Wiktoria Siwek, Marta Zielińska z klasy 1 RG, Katarzyna Drąg, Amelia Klich, Kamila Rodecka, Malwina Rybska z klasy 1 RP, Paweł Czapiewski, Kamil Góra, Dagmara Górka, Michał Morawski, Klaudia Turcza, Aleksandra Uchto z klasy 1 TG, Izabela Jałocha, Gabriela Jastrząb, Bartosz Kochan, Aleksandra Tomana z klasy 1 TP, Aleksandra Radwańska, Julia Radwańska z klasy 2A, Magdalena Jopek (z 6 DH Solna De Ha), Wiktoria Krzyżak, Klaudia Oprych, Jakub Płatek z klasy 2 E, Sabina Bożek, Jakub Janas z klasy 2 T, Aleksandra Bartosz, Gabriela Oleś z klasy 3E, Gabriela Kościółek, Amelia Kowalik, Agata Ostróżka, Patrycja Płachta z klasy 3 F, Natalia Bochenek, Katarzyna Klęsk, Monika Knapik, Karolina Łukasik, Joanna Młynarczyk, Oskar Zacharski z klasy 4 BT, Piotr Kaleta, Wiktoria Kalamus z klasy 4 E, Patrycja Dubiel z klasy 4 F, Justyna Cepuch, Alicja Rybak z klasy 4G, Anna Dębowska, Magdalena Hazior z klasy 4T z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce pod opieką nauczycieli historii: Michała Burmera i Dariusza Tańculi, z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce uczniowie: Julita Chlebda, Wioletta Ciopała, Emilia Kordula, Marcel Topolski zgłoszeni dzięki nauczycielce historii Doroty Czajowskiej, Natalia Bryksy, Giorgia Gatto z Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z .o. w Krakowie, Szymon Bryksy z Technikum Komunikacyjnego w Krakowie, Gabriela Nazin z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Ks. Kardynała A. Sapiehy w Krakowie, Wiktor Hankus ze Szkoły Podstawowej nr 1, który kwestował z Rafałem Ślęczką, Hanna Cholewa, Oliwia Nowak, Anita Rutka, Sabina Rutka pod opieką nauczycielki Marzeny Nawrockiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce; harcerze i harcerki: Jagoda Andrzejczak, Mateusz Bialik, Zuzanna Bialik, Eliza Bilska, Wiktor Chudoba, Michalina Dębowska, Miłosz Dębowski, Magdalena Gawor, Stanisław Janas, Magdalena Jopek, Szymon Korbus, Natalia Lenart, Patryk Łastawski, Jakub Matykiewicz, Zuzanna Stankowicz, Maciej Serafin, Aleksander Świder, Bruno Ustrzyński z 6 Drużyny Harcerskiej „Solna DeHa” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce z drużynową Natalią Jarosik oraz harcerze z Drużyny Harcerskiej „D.R.E.S.Z.C.Z" z Węgrzc Wielkich: Emilia Hrabia, Julia Rutkowska - zgłoszeni przez Ewę Ptasznik, harcmistrz Hufca ZHP Wieliczka, członka KPW.

Członkowie Komitetu jako wolontariusze (wielu z nich kwestowało trzeci raz) oznaczeni identyfikatorami będąc kwestarzami prosili odwiedzających groby bliskich o datki do puszek, obdarowywali ofiarodawców „CEGIEŁKĄ na ratowanie zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce” i folderami Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” – dziękowali darczyńcom.  Z okazji kwesty wydano dwie „CEGIEŁKI”, które prezentują groby i nagrobki przed i po konserwacji: Fryderyka Lipowskiego zmarłego w 1872 r. , wpisany do rejestru zabytków nr B - 543, w kwaterze VII , który odrestaurowano za kwotę 7 962 zł 35 gr. i Bronisławy Płazińskiej zmarłej w 1873 r. w kwaterze VIII, odnowiony za 16 276 zł 67 gr.

Razem na konserwację wymienionych nagrobków wydano: 24  239 zł 02 gr. i pokryto ją z XIII i XIV kwesty z 1.11.2018 i 2019 r.

Odrestaurowane w 2018 roku nagrobki: Andrzeja i Alojzego Procnerów w kwaterze VII oraz Jana Hojarczyka w kwaterze II zostały przekazane pod opiekę Szkole Podstawowej w Janowicach, na ręce nauczycielki Aleksandry Pasek, członkini KPW. Nagrobkiem Klemensa Rzepeckiego w kwaterze XIV opiekuje się Grażyna Gwiżdż i jej rodzina. Natomiast odrestaurowane w 2019 r. groby i nagrobki Bronisławy Płazińskiej w kwaterze VIII przekazano w opiekę Przedszkolu Samorządowemu nr 2, Fryderyka Lipowskiego w kwaterze VII Przedszkolu Samorządowemu nr 3 w Wieliczce.

Fundusze zebrane 1 listopada br na XIV kweście wpłacono na konto nr: 90 86190006 0010 0200 7852 0004 SKRZCK w Małopolskim Baku Spółdzielczym w Wieliczce. W 2020 r. zostaną one przeznaczone na renowację grobu rodziny Kałużów w tym nauczycielki Antoniny Kałużanki w kwaterze VII. - Wolontariuszom - kwestarzom i ofiarodawcom, Antoniemu Sowie, Dyrektorowi i pracownikom Cmentarza Komunalnego w Wieliczce za współpracę dziękujemy - podsumowali organizatorz kwesty. -Podziękowania kierujemy pod adresem Edwarda Biernackiego, prezesa Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce, oraz pracowników: Izabeli Borzęckiej, Doroty Dudy, Jarosława Trojnackiego za obsługę finansową XIV kwesty, opieki medycznej, ochrony: Mateusza Woźniaka, Dominika Wróbla, Straży Miejskiej, Jacka Zagajewskiego za umieszczenie przy bramach transparentów z napisem „RATUJMY ZABYTKI CMENTARZA W WIELICZCE!”. Każdy kwestarz otrzyma od KPW dyplom-podziękowanie z „CEGIEŁKĄ na ratowanie zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce” i wynikiem XIV kwesty - informują.

Opracowała Jadwiga Duda.

Wieliczka - najnowsze informacje