środa, 29 lipca 2020 05:28

[Zdjęcia] Przydrożne kapliczki odnawiane przez powiat miechowski

Autor Mirosław Haładyj
[Zdjęcia] Przydrożne kapliczki odnawiane przez powiat miechowski

Region miechowski kryje wiele niezwykle unikalnych, urokliwych i wiekowych kapliczek przydrożnych. By nie zatracić tego dziedzictwa, powiat miechowski przystąpił do renowacji dwóch, których ząb czasu mocno nadszarpnął ich blask - w Boczkowicach i Mianocicach.

Jedną z cenniejszych i zarazem piękniejszych jest kapliczka w Boczkowicach, w gminie Książ Wielki. Już niebawem rozpocznie się konserwacja kamiennej kolumny w typie „Bożej Męki”, co warte podkreślenia – datowanej na 1605 rok.  Zadanie to zostanie sfinansowane ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w wysokości 19,5 tys. zł oraz samorządu Powiatu Miechowskiego - 13 tys. zł.

Ponadto realizowany jest II etap kompleksowej konserwacji kamiennej kapliczki – kolumny w typie Bożej Męki z XVII w. z figurą św. Judy Tadeusza. Trwają pracę nad instalacją odrestaurowanego obiektu w nowej lokalizacji – w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach. To zadanie jest również finansowane w roku 2020 ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Wysokość pozyskanej dotacji na ten cel wynosi 16 851 zł.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka