poniedziałek, 17 stycznia 2022 14:41

Zielonki. Od lutego drożej za odpady. Mimo to gmina i tak musi do nich dokładać

Autor Marzena Gitler
Zielonki. Od lutego drożej za odpady. Mimo to gmina i tak musi do nich dokładać

Od 1 lutego wzrosną opłaty za odpady w gminie Zielonki. Mimo to, jak szacuje gmina, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami nadal nie pokryją kosztów związanych z gospodarką odpadami. Gmina dołoży do nich blisko 2 mln zł.

Od 1 lutego 2022 r. o 2 zł od osoby wzrośnie opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy Zielonki. Decyzję o podwyżkach radni podjęli na sesji 30 grudnia.

W 2021 r. koszty odbioru odpadów były wyższe niż wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców. Aby pokryć różnicę dopłacono ok. 2 mln zł z gminnego budżetu. Od 2022 roku koszty jeszcze wzrosły. W przeprowadzonym pod koniec roku przetargu odpadów zmieszanych z terenu gminy Zielonki wpłynęły tylko dwie oferty. Wyłoniona w nim firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach zaoferowała na 2022 r. kwotę wyższą o blisko 580 tys. zł od ubiegłorocznej, czyli ponad 5 mln. zł. Za odbiór odpadów segregowanych w 2022 r. z kolei odpowiadać będzie firma Tamax, która otrzyma za to 4,7 mln zł. Odbiór odpadów zielonych powierzono firmie MIKI. Dobrą wiadomością jest to, że nie ma tu podwyżki. Koszt, podobnie jak w 2021 roku to 1,2 mln. zł.  

Podwyżki ofert w przetargach wymusiły wzrost cen dla mieszkańców. Jednak mimo wyższych opłat, gospodarka odpadami nadal będzie deficytowa, dlatego rada gminy podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 r. z dochodów własnych, z budżetu gminy. Na ten cel zarezerwowano 1,9 mln zł. W ubiegłym roku było to 2 mln zł.

Przypomnijmy, że według założeń ustawy stawki opłat powinny pokrywać koszt odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców, działalności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz obsługi administracyjnej. Gdyby wdrożono to już w tym roku w Zielonkach, opłaty za odpady byłyby jeszcze droższe.

Warto dodać, że na wzrost opłat wpływa też zwiększająca się co roku wielkość odpadów, zarówno zmieszanych, jak i segregowanych. W 2020 r. było to 476,73 kg na osobę. Dla porównania w całej Aglomeracji Krakowskiej (Kraków i 14 okalających go gmin) więcej od Zielonek produkują tylko mieszkańcy jednej gminy – Zabierzowa (514,77 kg/os.). Natomiast mieszkańcy Krakowa wytwarzają 403,8 kg na osobę, a sąsiednich Michałowic – 356,27 kg na osobę. Dlatego wprowadzono podwyżki.

W 2021 roku mieszkańcy Zielonek za odbiór odpadów płacili 32 zł od osoby w domach jednorodzinnych i 36 zł w blokach. Od 1 lutego nowe stawki to o 34 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość jednorodzinną i 38 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość wielolokalową. Opłaty wzrosły więc 2 zł od osoby. Ulga za kompostowanie pozostała bez zmian i będzie wynosiła nadal 3 zł od osoby. Gmina deklaruje, że częstotliwość odbioru odpadów też nie ulegnie zmianie.

Informację o nowych stawkach opłat za odpady otrzyma listownie każdy mieszkaniec, najpóźniej w lutym br.

fot. pixabay

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje