wtorek, 5 marca 2024 12:08

Żłobek Samorządowy w Myślenicach zostanie zmodernizowany i powiększony!

Autor Artykuł sponsorowany
Żłobek Samorządowy w Myślenicach zostanie zmodernizowany i 
powiększony!

To   już   jest   pewne!   Burmistrz   Miasta   i   Gminy   Myślenice   Jarosław   Szlachetka podpisał   umowę   na   modernizację   wraz   z   rozbudową   budynku   Żłobka Samorządowego w Myślenicach przy os. 1000-lecia 18A. Wykonawca niebawem przystąpi do rozpoczęcia prac, a planowane zakończenie to wrzesień 2025 roku.

Podpisanie   umowy   z   wykonawcą   firmą   KTE   Spółka   z   ograniczoną
odpowiedzialnością z Krakowa odbyło się w obecności prezesa spółki Kamila
Trybusia, władz samorządowych na czele z burmistrzem Jarosławem Szlachetką,
jego   zastępcą   Mateuszem   Sudrem,   skarbnik   Anitą   Kurdziel,   sekretarzem
Robertem   Pitalą,   przewodniczącym   Rady   Miejskiej   Mirosławem   Fitą,   dyrektor Centrum Usług Społecznych Małgorzatą Aleksandrowicz, dyrektor żłobka Dorota Horwacik oraz przedstawicielami grona pedagogicznego i rodziców.

- Rozbudujemy nasz żłobek samorządowy dzięki czemu będzie mógł on przyjąć
dodatkowych   72   maluchów.   Realizacja   tej   ważnej   inwestycji,   bardzo   długo
wyczekiwanej,   szczególnie   przez   rodziców,   jest   możliwa   dzięki   pozyskanemu przez Gminę Myślenice dofinansowania z rządowego programu Maluch+.  Cieszę się,   że   w   tym   naszym   drugim   podejściu,   dziś   możemy   podpisać   umowę   z wykonawcą i że jeszcze przed świętami wielkanocnymi ruszą prace budowalne. Jestem przekonany, że po tej rozbudowie liczba miejsc, na które czekali rodzice z Myślenic,   ale   także   z   miejscowości   wiejskich,   będzie   wystarczająca.   Koszt realizacji zadania to 4,5 mln zł – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynku kotłowni oraz budowa budynku
żłobka z wyposażeniem wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania,   elektryczną,   gazową,   wentylacją   mechaniczną,   odgromową,
hydrantową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą: wewnętrzny
układ komunikacyjny (stanowiska postojowe, dojście i dojazd do budynku) wraz z
budową   placu   zabaw,   rozbudową   kanalizacji   opadowej   oraz   przebudową
infrastruktury technicznej.

Inwestycja   mieści   się   na   działce   przy   os.   1000-lecia   18A.   Żłobek   będzie
budynkiem   dwukondygnacyjnym,   niepodpiwniczonym.   W   ramach   inwestycji
zaprojektowano budowę utwardzonych stanowisk postojowych wraz z dojściem i
dojazdem   do   budynku   oraz   miejsc   postojowych.   Powstanie   też     plac   zabaw przystosowany dla dzieci do lat 3 z nawierzchnią bezpieczną.

Foto: Starostwo Powiatowe Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka