środa, 20 października 2021 14:09

Kraków. Znamy szczegóły budowy premetra. Plan robi wrażenie

Autor Norbert Kwiatkowski
Kraków. Znamy szczegóły budowy premetra. Plan robi wrażenie

Trwają spekulacje na temat możliwości powstania premetra w Krakowie. W środę na sesji Rady Miasta omawiane były założenia „Studium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”.

Według planów realizacyjnych - krakowskie premetro ma mieć prawie 22 km. Składają się na to: 32 stacje, dwa tunele – w tym jeden pod Śródmieściem oraz półtorakilometrowa estakada. Linia ma połączyć Wzgórza Krzesławickie z rejonem ul. Jasnogórskiej w Bronowicach.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych czynników do zrealizowania było ułożenie planu dotyczącego Starego Miasta, który jak najmniej ingerowałyby w zabytkową tkankę miasta. W ramach opracowania kwestie te zostały szczegółowo przeanalizowane i były konsultowane z odpowiednimi służbami konserwatorskimi na szczeblu miejskim i wojewódzkim.

Jak zwykle w przypadku tak wielkich inwestycji ważne jest oszacowanie kosztów. Z analiz finansowych zawartych w opracowaniu, wynika, że możliwy do sfinansowania i utrzymania bez dofinansowania zewnętrznego jest wyłącznie wariant premetra T6D, na odcinku Wzgórza Krzesławickie – ul. Jasnogórska. Alternatywnymi, analizowanymi opcjami, były dwa warianty metra (w całości odcinki tunelowe), jednak cechowały się zbliżoną zdolnością przewozową do wariantu szybkiego tramwaju, będąc przy tym istotnie droższe zarówno w budowie, jak i późniejszej eksploatacji.

Co ciekawe, premetro jest niemal o połowę tańsze w budowie niż tradycyjna kolej podziemna. Zgodnie ze studium, koszt realizacji zadania szacowany jest na ok. 5,8 mld zł, przy blisko 12 mld zł w przypadku metra.

Wariant rekomendowany przez autorów opracowania do dalszych prac ma mieć przebieg częściowo tunelowy i częściowo estakadowy. Odcinek tunelowy został zaprojektowany głównie w rejonie centralnym, gdzie występują największe utrudnienia w sieci tramwajowej oraz w rejonie wielowariantowego węzła przesiadkowego w Bronowicach.

Pozostały przebieg jest naziemny – częściowo wykorzystuje istniejące torowiska tramwajowe (głównie w rejonie Nowej Huty), a częściowo wymaga budowy nowej infrastruktury naziemnej i nadziemnej, czyli estakady.

Całkowita długość trasy wynosi 21,82 km, z czego 6,6 km przebiega w tunelu, a 1,4 km na estakadzie. Pozostałe odcinki trasy przebiegają na powierzchni. Liczba stacji wynosi 32, a średnia odległość między nimi wyniesie 670 metrów. Szacuje się, że w godzinach szczytu krakowskie premetro przewiezie 14 tys. pasażerów.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Kraków

Kraków - najnowsze informacje