piątek, 16 października 2020 19:44

11 miliardów dla mieszkańców gmin. Samorządowcy w Senacie złożyli projekty ustaw

Autor Głos 24
11 miliardów dla mieszkańców gmin. Samorządowcy w Senacie złożyli projekty ustaw

Samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Samorządy dla Polski zabiegają w Senacie o zwiększenie udziału gmin w podatku od osób  fizycznych. - Dla wójtów,  burmistrzów i prezydentów miast jest to dziś najważniejsza decyzja na którą  oczekują, a co najważniejsze ratunek, aby utrzymać realizację usług komunalnych - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur  Kozioł, który jest w zarządzie Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Samorządy dla Polski w składzie: Jacek Karnowski - Prezydent  Miasta Sopotu, Tadeusz  Truskolski - Prezydent Miasta Białegostoku, Artur  Kozioł - burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Dorota  Zmarzlak - wójt gminy Izabelin oraz Mirosław Lech - wójt Korycina  złożył 14 października na ręce Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego projekt ustawy w sprawie zwiększenia udziału gmin w podatku PIT.

Proponowane rozwiązanie to wzrost udziału gmin w PIT z 38,16% do 48,16%. Celem projektu nie  jest zwiększanie obciążeń fiskalnych poprzez wzrost podatku; postulowane 10% z  PIT trafia obecnie do samorządów z budżetu państwa poprzez różne konkursy,  fundusze i systemy dofinansowań. - Zależy nam, by były one dysponowane w sposób  przewidywalny i zrównoważony, właśnie poprzez zwiększenie dochodów własnych  gmin. Pozwoli to na uniknięcie długotrwałych procedur i zbędnej biurokracji przy  ubieganiu się przez samorządy o środki z budżetu państwa - podkreślają samorządowcy.  

- Składając w Senacie dwie zmiany do ustaw o dochodach gmin oraz projekt ustawy o wsparciu Budżetu Obywatelskiego przez budżet państwa, pokazujemy jakie kluczowe decyzje muszą być podjęte przez  parlament i rząd. Dziś nie możemy ciągłymi pomysłami rozpraszać dyskusji o  finansach gmin, czyli o świadczeniu usług komunalnych dla mieszkańców. Jeżeli  chcemy, aby dalej dobrze funkcjonowały szkoły, przedszkola, komunikacja. Jeżeli  chcemy utrzymywać porządek, oświetlenie, drogi. A najważniejsze - wspierać  mieszkańców poprzez opiekę społeczną, programy wsparcia dla Seniorów i osób  potrzebujących, musi zostać podniesiony udział gmin w podatku od osób  fizycznych. Ten podatek płacą mieszkańcy naszych miejscowości i oni oczekują, aby większość tych pieniędzy pozostawało w pobliżu ich domów. Dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jest to dziś najważniejsza decyzja na którą  oczekują, a co najważniejsze ratunek, aby utrzymać realizację usług komunalnych  - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje