poniedziałek, 4 września 2023 06:53

31. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce

Autor Artykuł zewnętrzny
31. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce

Europejskie Dni Dziedzictwa (#EDD) to wielkie święto kultury, które co roku gromadzi tysiące uczestników w 50 krajach Europy. To bezpłatne atrakcje - wystawy, koncerty, warsztaty i konkursy dzięki którym można poznawać historię oraz tradycje swojego regionu. W Polsce 31. edycję #EDD obchodzimy pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”, podkreślając istotę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Narodowy Instytut Dziedzictwa - koordynator ogólnopolski wydarzenia - zaprasza wszystkich do udziału w największej tego typu inicjatywie w Europie.

Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promocja dóbr kultury pośród lokalnych społeczności oraz zbliżenie do siebie jego organizatorów na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym. W kolejne dwa weekendy września można bezpłatnie zwiedzać najciekawsze zabytki i korzystać z szerokiej oferty wydarzeń kulturalnych. Na uczestników czekają warsztaty, spotkania, rajdy, wystawy, koncerty, pokazy i wiele innych atrakcji, dzięki którym można lepiej poznać i zrozumieć historię oraz kulturę lokalną, regionalną i narodową.

Na przestrzeni czasu - przy zaangażowaniu setek organizatorów poszczególnych wydarzeń, zarówno dużych muzeów, lokalnych ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, jak i małych gminnych bibliotek czy osób prywatnych – powstała wyjątkowa formuła projektu, pod wspólnym szyldem Europejskich Dni Dziedzictwa – wyjaśnia dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Tegoroczne hasło – Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń – związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe nie kończy się na zabytkach i zbiorach obiektów. Obejmuje ono również tradycje lub żywe formy wyrazu odziedziczone po naszych przodkach i przekazane przyszłym pokoleniom, takie jak tradycje ustne, sztuki widowiskowe, wiedza i praktyki dotyczące przyrody lub wiedza i tradycyjne umiejętności rzemieślnicze.

Weź udział w tegorocznej edycji #EDD

Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się każdego roku w II i III weekend września. W 2023 roku przypadają na 9-10 i 16-17 września, choć niektóre wydarzenia rozpoczynają się już niebawem.

Zapraszamy do organizacji oraz uczestnictwa w wyjątkowych wydarzeniach, związanych z historią i zabytkami swojego miejsca.

Więcej informacji na stronie: edd.nid.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest ogólnopolskim koordynatorem akcji już od 2007 roku. Za pośrednictwem 16 koordynatorów w całej Polsce przygotowuje i upowszechnia ofertę przygotowanych wydarzeń. Co roku w Europejskich Dniach Dziedzictwa uczestniczy ok. 500 podmiotów: instytucji kulturalnych i oświatowych, stowarzyszeń, pasjonatów dziedzictwa, edukatorów, regionalistów, przewodników turystycznych oraz prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych. Koordynatorem regionalnym EDD w Małopolsce jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS.

Jak dołączyć do Europejskich Dniach Dziedzictwa – dla Organizatorów?

Wystarczy tylko wypełnić  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdujący się na stronie ogólnopolskiego koordynatora #EDD, którym jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Na stronie edd.nid.pl, znajduje się również baza kontaktów do koordynatorów lokalnych, którzy odpowiedzą szczegółowo na wszystkie pytania instytucji, które zechcą włączyć się do tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa, to kulturalno-edukacyjna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, obejmująca swoim zasięgiem 50 krajów, sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej. W ubiegłym roku, w całej Europie, pod szyldem #EDD odbyło się aż 50.000 wydarzeń, ukazujących i promujących dziedzictwo kulturowe. W Polsce, przez dwa wrześniowe weekendy, przeszło 200 tysięcy osób wzięło udział w ponad 1.200 wydarzeniach będących okazją do odkrywania historii ludzi i miejsc.

Narodowy Instytut Dziedzictwa od 60 lat gromadzi, bada i popularyzuje wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym znajdującym się na terenie Polski. Przygotowuje opinie, ekspertyzy, studia, a także opracowuje standardy konserwatorskie. Udostępnia w nowoczesny i kompleksowy sposób informacje o zabytkach. Na portalu zabytek.pl można odnaleźć opisy zabytków, dokumentację, archiwalne i aktualne zdjęcia obiektów, modele 3D oraz wiele innych zasobów. Instytut organizuje wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe i aktywnie uczestniczy na forum organizacji międzynarodowych jak UNESCO, ICOMOS, ICCROM, ONZ. Jest ogólnopolskim koordynatorem międzynarodowych wydarzeń m. in. Europejskich Dni Dziedzictwa i Europejskich Dni Archeologii.

Więcej informacji na:
Strona www: nid.pl i edd.nid.pl
Facebook: https://www.facebook.com/europejskie.dni.dziedzictwa
Twitter: https://twitter.com/NarIDpl
Instagram: https://www.instagram.com/europejskie_dni_dziedzictwa/
YouTube: https://www.youtube.com/c/tvnid

Kontakt dla mediów:
Anna Śmigielska, tel. (+ 48) 500 769 303, mail: asmigielska@nid.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka