czwartek, 24 października 2019 12:05

5 milionów na doposażenie szkół i kursy zawodowe w Gdowie, Wieliczce i Niepołomicach

Autor Marzena Gitler
5 milionów na doposażenie szkół i kursy zawodowe w Gdowie, Wieliczce i Niepołomicach

Blisko 5 mln złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej otrzymał Powiat Wielicki na dwa projekty dotyczące kształcenia zawodowego. Jeden realizowany będzie w Wieliczce i Niepołomicach a drugi w Gdowie.

Najwyżej oceniony w subregionie został projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”. Jego całkowita wartość projektu wynosi 1 018 696,68 zł, a łączna wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa wynosi: 916 796,68 zł. Drugi projekt z najwyższą oceną w obszarze ZIT to „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” Całkowita wartość projektu wynosi 4 482 461,30 zł, a wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa wynosi: 4 033 461,30 zł. Przypomnijmy, iż w latach 2017-2019 realizowane są w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Wielicki realizowane są dwa podobne projekty o łącznej wartości 3,93 mln zł.

W ramach obu projektów zaplanowano doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym wyposażenie nowego skrzydła "E" Kampusu Wielickiego. W latach 2020 - 2023 kontynuowane będą kursy zawodowe pozwalające na uzyskanie kwalifikacji i nowych kompetencji przez uczniów zarówno techników, jak i szkół branżowych I stopnia, wakacyjne staże zawodowe u przedsiębiorców, czy zajęcia z doradztwa zawodowego. Natomiast nowymi propozycjami będą zajęcia przygotowawcze do matury dla uczniów szkół średnich zawodowych oraz program stypendialny dla uczniów szczególnie zdolnych. Wzrośnie także stypendium stażowe wypłacane uczniom w czasie praktyk u przedsiębiorców z 1500,00 zł na 1800,00 zł.

W czasie realizacji projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” wsparciem zostaną objęci uczniowie i uczennice Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach (szkołę prowadzi Gmina Niepołomice - partner projektu). W okresie realizacji projektu (2020-2023) zaplanowano łącznie 1000 miejsc na kursach zawodowych, w tym co najmniej 520 na kursach pozwalających na uzyskanie kwalifikacji uznawanych na rynku pracy (prawo jazdy kat. B, operator urządzeń transportu bliskiego, kurs elektryczny SEP, kurs obsługi wózków widłowych, kurs barmana, kurs kasjera złotowo-walutowego itp.), 45 rocznych stypendiów dla uczniów zdolnych, 140 miejsc na zajęciach doradztwa zawodowego i 860 godzin zajęć przygotowawczych do matury. Dla uczniów CKZIU w Niepołomicach zaplanowano kursy gastronomiczne (barmański, baristyczny, carvingu) oraz operatora wózka widłowego z egzaminem UDT i prawa jazdy kat. B

Zespół Szkół w Gdowie zostanie zaś realizatorem projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”. W Gdowie kursami zawodowymi będą mogli zostać objęci także uczniowie gdowskiego liceum ogólnokształcącego, które wchodzi w skład zespołu szkół. Ogólnie w projekcie przygotowano 70 staży zawodowych, kursy i szkolenia dla 300 uczniów i uczennic w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 140 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje, a także program stypendialny dla uczniów uczniów zdolnych - taki sam jak w PCKZIU w Wieliczce. Szkoła ponad sto tysięcy złotych wyda na nowe pomoce dydaktyczne, zwłaszcza sprzęt komputerowy. W najbliższych tygodniach zostaną zawarte umowy na realizację obu projektów, a o potrzebie realizacji decydować będzie jeszcze Rada Powiatu Wielickiego.

inf. i foto: Powiat Wielicki

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje